Poniedziałek, 25 września 2017 Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kleofas
Szukaj:

 Rada Miasta Nowego Sącza działając na podstawie art. 168 Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 z poźn. zm.)
na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu
ogłasza uzupełniający nabór kandydatów na ławników
(1 kandydat)
– Sądu Rejonowego w Nowym Sączu na kadencję 2016-2019.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 6 września 2017 r. do 20 września 2017 r., w Biurze Obsługi Mieszkańców, pok. nr 9 - parter w Ratuszu, w godzinach 7:30-15:30.

Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz stronie internetowej Miasta.


Wzór karty zgłoszenia udostępnia się nieodpłatnie. Można go uzyskać w Biurze Obsługi Rady Miasta Nowego Sącza pok. Nr 14 – I piętro oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców, pok. nr  9 – parter, w Ratuszu
w godzinach 7:30 - 15:30, a także na stronie internetowej http://www.nowysacz.pl/lawnicy


Mandat ławnika wybranego w wyborach uzupełniających wygasa z upływem bieżącej kadencji ogółu ławników tj. z końcem 2019 r.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

/-/ Bożena Jawor