Sobota, 19 stycznia 2019 Imieniny obchodzą: Henryk, Mariusz
Szukaj:

Rada Miasta Nowego Sącza
działając na podstawie art. 168 Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2188 z późn. zm.)
na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu
ogłasza uzupełniający nabór kandydatów na ławników
- Sądu Okręgowego w Nowym Sączu na kadencję 2016 -2019.

 - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

 

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 7 marca do 29 marca 2018 r. w Biurze Obsługi Mieszkańców, pok. nr  9 – parter w Ratuszu, w godzinach pracy Urzędu.
Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, na stronie internetowej Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta.
Wzór karty zgłoszenia udostępnia się nieodpłatnie. Można go uzyskać w Biurze Obsługi Mieszkańców, pok. nr  9 – parter, w Biurze Obsługi Rady Miasta Nowego Sącza pok. Nr 14 – I piętro w Ratuszu w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej Miasta http://www.nowysacz.pl/lawnicy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.malopolska.pl/nowysacz,m,289875,lawnicy-sadowi.html  

Mandaty ławników wybranych w wyborach uzupełniających wygasają z upływem bieżącej kadencji ogółu ławników tj. z końcem 2019 r.
 

 

Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza

/-/ Janusz Kwiatkowski