Środa, 13 grudnia 2017 Imieniny obchodzą: Łucja, Otylia
Szukaj:

 

Otwarte konkursy ofert realizacji zadań publicznych wg obszarów współpracy w roku 2018

 

 

Przypominamy!

Zgodnie z zasadami przyjętymi w rocznym programie współpracy organizacje mogą aplikować maksymalnie do trzech konkursów (z wyłączeniem obszaru "Wzmocnienie sektora pozarządowego)
z maksymalnie jedną ofertą realizacji zadania publicznego.

 

Formularze dot. konkursów znajdują się w zakładce Dokumenty Konkursowe
 


 

Ogłoszenia otwartych konkursów ofert (publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza):


 1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - data publikacji 13.10.2017
 2. Oświata i wychowanie - data publikacji 8.12.2017
 3. Upowszechnianie kultury - data publikacji 8.12.2017
 4. Ochrona zdrowia - data publikacji 8.12.2017
 5. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii - data publikacji 8.12.2017
 6. Turystyka - data publikacji 8.12.2017
 7. Przeciwdziałanie bezrobociu - data publikacji 8.12.2017
 8. Pomoc społeczna - data publikacji 8.12.2017
 9. Ekologia i ochrona przyrody - data publikacji 8.12.2017

 


Listy podmiotów ubiegających się:

 

 1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

 


Wyniki postępowania konkursowego (publikowane w BIP Nowego Sącza): 

 1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - publikacja 27.11.2017
   

 

Opracowanie :

Kancelaria Urzędu Miasta Nowego Sącza