Czwartek, 23 lutego 2017 Temp. max: 8 °C
Temp. min: 5 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1013.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Polikarp, Izabela, Roma
Szukaj:

Otwarte konkursy Urzędu Miasta

Urząd Miasta Nowego Sącza zleca organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizację zadań publicznych zgodnie z delegacją zawartą w art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami).


Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywa się na zasadach określonych:

  • w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) – w przypadku zadań ze sfery zadań publicznych, wskazanych w rocznym programie współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
     
  • w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 715) – w przypadku przedsięwzięć z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu.

 

Otwarte konkursy ofert na zlecanie zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

 

Konkursy projektów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu:

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

 

 

Otwarte konkursy Urzędu Miasta