Niedziela, 19 maja 2019 Imieniny obchodzą: Piotr, Mikołaj, Lew
Szukaj:

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Budowa trzeciego mostu na Dunajcu: radni poparli wniosek prezydenta

W czasie X sesji Rady Miasta Nowego Sącza radni jednomyślnie poparli projekt uchwały upoważniającej Prezydenta Miasta do zawarcia porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie określenia zasad współpracy w ramach budowy tzw. mostu południowego. 

W krótkim przemówieniu Prezydenta Ludomira Handzla poprzedzającym przedstawienie radnym treści projektu uchwały zaznaczył on, że sprawa planowanej budowy trzeciej przeprawy mostowej na Dunajcu nie byłaby możliwa dzięki zaangażowaniu byłego i obecnego Marszałka Województwa Małopolskiego. 

 
 
¬ Projekt porozumienia to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Nowego Sącza i całej Sądecczyzny. Umożliwi ono władzom wojewódzkim aplikowanie o środki zewnętrzne w ramach programu „Mosty dla regionów”, o które nasze Miasto nie może się ubiegać samodzielnie. Nowa droga wraz z mostem poprawią nie tylko komfort życia mieszkańców naszego regionu ale i otworzą nowe tereny dla inwestorów – powiedział Ludomir Handzel.
 
Prezydent podkreślił również, że szacunkowy koszt realizacji inwestycji (ok. 100 milionów zł) przekracza możliwości finansowe zarówno miasta jak i województwa a nie przyjęcie uchwały będzie rzutować na utratę możliwości pozyskania dofinansowania. Co ważne, projekt budowy przeprawy został wpisany do wieloletniego planu inwestycyjnego dla Województwa Małopolskiego jeszcze za poprzedniej kadencji. 
 
W wyniku ustaleń pomiędzy Prezydentem a Marszałkiem Województwa do projektu uchwały wprowadzona została autopoprawka uwzględniająca trzy warianty możliwego przebiegu drogi. 
 
-Porozumienie jest konieczne do złożenia przez Zarząd Województwa wniosku o przyznanie dotacji. Sceduje ono kompetencje prezydenta miasta do zarządzania nową drogą na władze wojewódzkie. Nie rodzi ona żadnych innych konsekwencji. Na obecnym etapie nie ma decyzji dotyczącej przebiegu drogi – powiedziała Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Marta Maj. 
 
W czasie dyskusji poprzedzającej głosowanie głos zabrali m.in. radni: Jakub Prokopowicz, Leszek Zegzda, Leszek Gieniec, Krzysztof Głuc, Wojciech Piech, Barbara Jurowicz, Artur Czernecki i Michał Kądziołka, a także prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej Paweł Kukla, przedstawiciel mieszkańców os. Wólki Roman Turek oraz prezes firmy FAKRO Ryszard Florek. 
 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednomyślnie przy stosunku głosów: 21 ZA, 0 PRZECIW, 0 WSTRZYMUJĄCYCH. Dwóch radnych było nieobecnych.
 
-Zrobię wszystko, żeby ta droga powstała. Kwestia przebiegu leży w rękach mieszkańców, bo to oni są najważniejsi – podsumował Ludomir Handzel. 
 

Autor: Biuro Prasowe UM/DI Dodano: 2019-03-14 10:48:50