Poniedziałek, 25 marca 2019 Imieniny obchodzą: Maria, Ireneusz, Mariola
Szukaj:

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Blisko 360 tys. zł dla Nowego Sącza na rozwój e-usług


Od października 2018 r. do września 2020 r. miasto Nowy Sącz we współpracy z  Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji będzie realizowało projekt pn. „Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami”.

Umowę podpisał dziś (7 sierpnia) zastępca prezydenta miasta Nowego Sącza Wojciech Piech. 


 

- Koncentrując uwagę opinii publicznej na naszych działaniach dotyczących stałej rozbudowy infrastruktury technicznej miasta, podnoszeniu standardów życia mieszkańców w aspekcie  gospodarczym, środowiskowym czy społecznym, nie możemy zapominać, że o jakości oczekiwanych efektów decydują na co dzień kompetentni, dobrze wyszkoleni i wyposażeni we właściwy sprzęt pracownicy samorządowi - mówi Wojciech Piech. 

- To zasoby ludzkie stanowią najważniejszy element Urzędu Miasta Nowego Sącza i są kluczowym czynnikiem sukcesu. Projekt, w którym będziemy uczestniczyć zorientowany jest właśnie na wzmocnienie potencjału kompetencyjnego naszych pracowników, ich zdolności i wiedzy prowadzących do stałej poprawy jakości świadczonych usług i obsługi mieszkańców - dodaje. 

Z ramienia partnera wiodącego projektu – Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji - dotację przekazał Wicedyrektor Wojciech Odzimek. 

Za kwotę blisko 360 tys. zł zostanie zakupiony sprzęt niezbędny do realizacji usług publicznych, w tym: komputery przenośne i stacjonarne, drukarki, kserokopiarki, niszczarki dokumentów, oprogramowanie umożliwiające wizualizację zagospodarowania przestrzeni miejskiej i inwestycji, oprogramowanie do edycji grafiki rastrowej, skaner do dużych formatów, oprogramowanie do wspomagania projektowania i planowania przestrzennego.

Opracowany zostanie plan zagospodarowania zasobu nieruchomości gminnych, w tym program opieki nad zabytkami oraz opracowanie i wdrożenie procedury tworzenia planów wykorzystania nieruchomości. Odbędą się również szkolenia z zakresu podatków, opłat i zarządzania nieruchomościami dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Oprócz Nowego Sącza w projekcie uczestniczyć będą również samorządy Limanowej, Wadowic, Chrzanowa i Andrychowa.

 

[POBIERZ ZDJĘCIA] 

   
   
 

***
Celem projektu, finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), jest podniesienie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w  obszarze podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami. Cel zostanie osiągnięty poprzez doskonalenie wiedzy i kompetencji pracowników w zakresie obsługi podatkowej oraz zarządzania zasobem nieruchomości, elektronizację procesu obsługi podatkowej, automatyzację rozliczeń, elektronizację procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości, wdrożenie rozwiązań poprawiających dostępność informacji i jakości obsługi przedsiębiorców.


Do zadań Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji należy wspomaganie rozwoju głównych sektorów państwa obywatelskiego, a także krzewienie idei oraz metod ich partnerskiej współpracy w układach lokalnych i regionalnych. Cel ten jest realizowany głównie poprzez stwarzanie możliwości doskonalenia metod zarządzania w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, a także małych przedsiębiorstwach oraz pomaganie osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą. 

Działalność FRDL MISTiA ma służyć nie tylko przekazywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności, ale także wymianie doświadczeń, promowaniu sukcesów, porównywaniu efektywności zarządzania i podnoszeniu ich skuteczności.

Autor: Biuro Prasowe UM/AM Dodano: 2018-08-07 12:15:02