Sobota, 23 lutego 2019 Imieniny obchodzą: Polikarp, Izabela, Roma
Szukaj:

Komisja Wspólna Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych
dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza

 

Szanowni Państwo
Członkowie Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządu Gospodarczego
dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza w latach 2011 - 2014


W związku z zakończeniem II kadencji Komisji Wspólnej, a tym samym pełnienia przez Wydział ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza obowiązków Sekretariatu Komisji Wspólnej, proszę przyjąć serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę na rzecz naszego regionu. 

Miła i życzliwa atmosfera naszych kontaktów zaowocowała wieloma realizowanymi przez Wydział przedsięwzięciami, których dobry oddźwięk środowiskowy uważamy za nasz wspólny sukces.

Życzymy Państwu wielu sukcesów zawodowych oraz osobistych i liczymy na dalszą współpracę również na innych forach organizacyjnych.

Z wyrazami szacunku
Magdalena Januszek-Gródek
dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza
wraz z pracownikami
 

Ostatnie posiedzenie Komisji Wspólnej II kadencji, 23.10.2014, sala sądeckiego ratusza.

Od prawej, rząd pierwszy: Jan First Prezes Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, Justyna Langenfeld Sekretarz Komisji Wspólnej, Magdalena Januszek-Gródek Dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości UMNS, Lucyna Sieja Wiceprezes Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej, Czesław Krupa Dyrektor Biura Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu,

od prawej, rząd drugi: Paweł Kukla Prezes Zarządu Sadeckiej Izby Gospodarczej, Józef Antonii Wiktor Radny Miasta Nowego Sącza, Jerzy Gwiżdż Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Wiesław Pióro  Radny Powiatu Nowosądeckiego, Krzysztof Migacz przedstawiciel Sądeckiej Izby Gospodarczej, Józef Pyzik Prezes Zarządu Kongregacji Kupieckiej Zrzeszenie Handlu i Usług w Nowym Sączu
 

Podsumowanie II kadencji Komisji Wspólnej
 


 

Komisja Wspólna Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza powstała w wyniku porozumienia przedstawicieli samorządu terytorialnego i samorządów gospodarczych, zawartego na podstawie Uchwały Nr 110/X/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego z 28 września 2007 roku, Uchwały Nr XVI/213 Rady Miasta Nowego Sącza oraz uchwał organizacji Samorządów Gospodarczych.

Komisja działa od 28 listopada 2007 roku. Składa się z 12 przedstawicieli, w tym 6 ze strony samorządu terytorialnego i 6 ze strony samorządów gospodarczych. Komisja jest ciałem opiniodawczo – doradczym samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia polityki rozwoju gospodarczego Sądecczyzny. Celem jej działania jest wymiana informacji oraz uzgadnianie opinii i stanowisk w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym regionu. Efekty prac Komisji wykorzystywane są przez samorząd lokalny w procesach decyzyjnych ważnych dla polityki gospodarczej Sądecczyzny.

Dotychczasowa działalność Komisji została oceniona pozytywnie. Środowiska gospodarcze i przedstawiciele samorządu terytorialnego widzą potrzebę funkcjonowania tej wspólnej płaszczyzny wymiany opinii i informacji w zakresie rozwoju gospodarczego Sądecczyzny.

Obsługę prac Komisji zapewnia Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.