Sobota, 20 października 2018 Imieniny obchodzą: Małgorzata, Wiktor, Ignacy
Szukaj:

Komisja Statutowo- Prawna

         Skład osobowy Komisji: 

  1. Legutko Konstanty - Przewodniczący

  2. Cisoń Tomasz;

  3. Gryźlak Józef; 

  4. Lachowicz Piotr;

  5. Patryk Wicher - Wiceprzewodniczący

           Zakres pracy Komisji Statutowo-Prawnej

 • opracowywanie Statutu Miasta oraz zmian w Statucie we współpracy z innymi Komisjami,
 • opracowywanie Statutów Osiedli oraz zmian w tych Statutach,
 • dostosowywanie Statutu Miasta do obowiązujących przepisów prawnych, poprzez sporządzenie i przedłożenie Radzie Miasta stosownego projektu uchwały,
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawach dotyczących wewnętrznej organizacji Rady oraz innych dotyczących jej działalności,
 • przedkładanie Radzie Miasta pisemnych opinii w sprawie interpretacji zapisów Statutu Miasta,
 • przedkładanie Radzie Miasta pisemnych opinii w sprawie interpretacji zapisów Statutów Osiedli,
 • nadzór nad prawidłową realizacją postanowień Statutu Miasta,
 • opracowywanie wniosków do Prezydenta w zakresie objętym działaniem Komisji,
 • rozpatrywanie i opiniowanie bieżących spraw i wniosków z zakresu działania Komisji.

 

 Plan pracy Komisji Statutowo-Prawnej na 2018 rok: 

 1. Opracowanie planu pracy Komisji Statutowo – Prawnej na 2018 rok – styczeń 2018;
 2. Przeprowadzenie procedury związanej ze zmianami do Statutu Miasta Nowego Sącza – styczeń, luty;
 3. Opracowanie Regulaminu przyznawania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” oraz nadawania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza – styczeń, luty;
 4. Opracowywanie projektów uchwał dotyczących zakresu pracy Komisji Statutowo – Prawnej – na bieżąco;
 5. Opiniowanie projektów uchwał przekazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta – na bieżąco;
 6. Współpraca z Zespołem Radców Prawnych UMNS – na bieżąco;
 7. Współpraca ze stałymi Komisjami Rady Miasta Nowego Sącza – na bieżąco.