Środa, 22 listopada 2017 Imieniny obchodzą: Cecylia, Marek
Szukaj:

Komisja Statutowo- Prawna

         Skład osobowy Komisji: 

  1.      Wicher Patryk – Przewodniczący;

  2.      Cisoń Tomasz;

  3.      Gryźlak Józef; 

  4.      Lachowicz Piotr;

  5.      Legutko Konstanty - Wiceprzewodniczący; 

           Zakres pracy Komisji Statutowo-Prawnej

 • opracowywanie Statutu Miasta oraz zmian w Statucie we współpracy z innymi Komisjami,
 • opracowywanie Statutów Osiedli oraz zmian w tych Statutach,
 • dostosowywanie Statutu Miasta do obowiązujących przepisów prawnych, poprzez sporządzenie i przedłożenie Radzie Miasta stosownego projektu uchwały,
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawach dotyczących wewnętrznej organizacji Rady oraz innych dotyczących jej działalności,
 • przedkładanie Radzie Miasta pisemnych opinii w sprawie interpretacji zapisów Statutu Miasta,
 • przedkładanie Radzie Miasta pisemnych opinii w sprawie interpretacji zapisów Statutów Osiedli,
 • nadzór nad prawidłową realizacją postanowień Statutu Miasta,
 • opracowywanie wniosków do Prezydenta w zakresie objętym działaniem Komisji,
 • rozpatrywanie i opiniowanie bieżących spraw i wniosków z zakresu działania Komisji.

 

 Plan pracy Komisji Statutowo-Prawnej na 2017 rok: 

 1. Opracowanie planu pracy Komisji Statutowo – Prawnej na 2017 rok – styczeń 2016,
 2. Opracowywanie projektów uchwał dotyczących zakresu pracy Komisji Statutowo – Prawnej – na bieżąco,
 3. Opracowanie Regulaminu przyznawania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” oraz nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Nowego Sącza, 
 4. Opiniowanie projektów uchwał przekazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta – na bieżąco, 
 5. Współpraca z Zespołem Radców Prawnych UMNS – na bieżąco,
 6. Współpraca ze stałymi Komisjami Rady Miasta Nowego Sącza – na bieżąco,
 7. Przeprowadzenie procedury związanej ze zmianami do Statutu Miasta Nowego Sącza.