Środa, 22 listopada 2017 Imieniny obchodzą: Cecylia, Marek
Szukaj:

Komisja Sportu i Turystyki

Skład osobowy Komisji:
 

1.      Gwiżdż Mieczysław - Przewodniczący          

2.      Basta Tomasz

3.      Bodziony Andrzej - II Wiceprzewodniczący

4.      Cisoń Tomasz

5.      Dumana Dawid - Wiceprzewodniczący

6.      Gajdosz Tadeusz

7.      Kwiatkowski Janusz

 

Zakres pracy Komisji Sportu i Turystyki: 

- funkcjonowanie i działalność placówek i instytucji zajmujących się sportem, kulturą fizyczną i turystyką,

- współpraca z podmiotami zajmującymi się sportem, rekreacją, turystyką i wypoczynkiem,

- działalność jednostek wykonujących zadania z zakresu sportu i turystyki

a)      analiza okresowa,

b)      opiniowanie tworzenia, likwidacji, reorganizacji,

c)      opiniowanie cen usług,

- współpraca i współdziałanie z innymi jednostkami administracji samorządowej w zakresie działania Komisji,

- współdziałanie i współpraca z Zarządami Osiedli w zakresie działania Komisji,

- sprawy inwestycji i remontów w zakresie działania Komisji,

- opiniowanie projektu budżetu miasta i sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie objętym działaniem Komisji,

- opracowywanie wniosków do Prezydenta w zakresie objętym działaniem Komisji,

- wnioski do Finansów Publicznych w sprawie wskazówek do budżetu na rok następny,

- rozpatrywanie i opiniowanie bieżących spraw i wniosków z zakresu działania Komisji,

 

 Plan pracy Komisji Sportu i Turystyki na rok 2017:  

  1. Przegląd i zapoznanie się z działalnością sądeckich klubów specjalizujących się w sportach walki – I kwartał;
  2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowego Sącza za rok 2016 w działach: 630 – Kultura fizyczna oraz 926 – Turystyka – II kwartał;
  3. Inwentaryzacja szkolnej bazy sportowej – II kwartał;
  4. Opiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów dla sportowców osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym – II kwartał;
  5. Współpraca Komisji Sportu i Turystyki z PTTK w Nowym Sączu w celu zorganizowania konkursu turystyczno – historycznego o Nowym Sączu – III kwartał;
  6. Opiniowanie wniosków o przyznanie nagród finansowych dla sportowców osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym – IV kwartał; 
  7. Opiniowanie projektów uchwał podejmowanych przez Radę Miasta Nowego Sącza skierowanych do Komisji – na bieżąco;
  8. Przygotowanie wniosków z zakresu prac Komisji do Prezydenta Miasta– na bieżąco;
  9. Inne sprawy związane z zakresem pracy Komisji – na bieżąco;