Sobota, 23 lutego 2019 Imieniny obchodzą: Polikarp, Izabela, Roma
Szukaj:

Komisja Sportu i Turystyki

Skład osobowy Komisji

 1. Dawid Dumana - Przewodniczący
 2. Janusz Kwiatkowski - Wiceprzewodniczący
 3. Jakub Prokopowicz
 4. Maciej Rogóż
 5. Krzysztof Ziaja - Wiceprzewodniczący

 

Zakres pracy Komisji Sportu i Turystyki: 

- funkcjonowanie i działalność placówek i instytucji zajmujących się sportem, kulturą fizyczną i turystyką,

- współpraca z podmiotami zajmującymi się sportem, rekreacją, turystyką i wypoczynkiem,

- działalność jednostek wykonujących zadania z zakresu sportu i turystyki

a)      analiza okresowa,

b)      opiniowanie tworzenia, likwidacji, reorganizacji,

c)      opiniowanie cen usług,

- współpraca i współdziałanie z innymi jednostkami administracji samorządowej w zakresie działania Komisji,

- współdziałanie i współpraca z Zarządami Osiedli w zakresie działania Komisji,

- sprawy inwestycji i remontów w zakresie działania Komisji,

- opiniowanie projektu budżetu miasta i sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie objętym działaniem Komisji,

- opracowywanie wniosków do Prezydenta w zakresie objętym działaniem Komisji,

- wnioski do Finansów Publicznych w sprawie wskazówek do budżetu na rok następny,

- rozpatrywanie i opiniowanie bieżących spraw i wniosków z zakresu działania Komisji,

 

 Plan pracy Komisji Sportu i Turystyki na rok 2018: 

 1. Spotkanie z Zarządem Spółki Miejski Klub Sportowy "SANDECJA" S.A. w Nowym Sączu, – I kwartał;
 2. Spotkanie z Komisją Sportu z partnerskiego miasta Stara Lubownia – I kwartał;
 3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowego Sącza za rok 2017 w działach: 630 – Turystyka oraz 926 – Kultura fizyczna – II kwartał;
 4. Opiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów dla sportowców osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym – II kwartał;
 5. Opiniowanie wniosków o przyznanie nagród finansowych dla sportowców osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym – IV kwartał;
 6. Opiniowanie projektów uchwał podejmowanych przez Radę Miasta Nowego Sącza skierowanych do Komisji – na bieżąco;
 7. Przygotowanie wniosków z zakresu prac Komisji do Prezydenta Miasta – na bieżąco;
 8. Inne sprawy związane z zakresem pracy Komisji – na bieżąco;