Sobota, 23 lutego 2019 Imieniny obchodzą: Polikarp, Izabela, Roma
Szukaj:

Komisja Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi

Skład osobowy Komisji:

 1. Leszek Zegzda - Przewodniczący
 2. Artur Czernecki - Wiceprzewodniczący
 3. Wojciech Piech
 4. Jakub Prokopowicz

 

 Zakres pracy Komisji Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi:

 • sprawy związane z funkcjonowaniem i finansowaniem placówek kulturalnych (publicznych i niepublicznych),
 • opiniowanie projektów budżetów placówek kulturalnych,
 • opiniowanie wyboru kandydatów na członków (ze strony miasta) komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów placówek kulturalnych,
 • opiniowanie wieloletnich planów dot. polityki w zakresie strukturalno - organizacyjnym
 • i inwestycyjno - modernizacyjnym placówek kulturalnych,
 • opiniowanie dotyczące zadań strategicznych,
 • współpraca z podmiotami działającymi na rzecz kultury i sztuki na terenie miasta Nowego Sącza,
 • ochrona dóbr kultury, zabytków i dziedzictwa narodowego,
 • opiniowanie nazewnictwa ulic i obiektów,
 • opiniowanie tytułów i odznaczeń przyznawanych przez Radę Miasta,
 • inicjowanie, opiniowanie i animowanie współpracy Nowego Sącza z miastami partnerskimi,
 • współpraca i współdziałanie z innymi jednostkami administracji samorządowej
 • w zakresie działania Komisji,
 • opiniowanie projektu budżetu miasta i sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie objętym działaniem Komisji,
 • opracowywanie wniosków do Prezydenta Miasta w zakresie objętym działaniem Komisji,
 • rozpatrywanie i opiniowanie bieżących spraw i wniosków z zakresu działania Komisji,
 • współpraca z Zarządami Osiedli.