Czwartek, 19 stycznia 2017 Temp. max: -7 °C
Temp. min: -23 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1040.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Henryk, Mariusz
Szukaj:

Informacje dla NGO

Mecenat Małopolski 2017

Ruszył nabór wniosków na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w ramach konkursu „Mecenat Małopolski”. Jego głównym założeniem jest zwiększenie udziału sektora non-profit w realizacji zapisów strategii województwa małopolskiego dotyczących kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

dodano: 2017-01-19

czytaj całość

Włącz się w akcję „Decydujesz, pomagamy”

Ruszyła II edycja programu „Decydujesz – pomagamy”. Mieszkańcy Miasta Nowego Sącza mogą ubiegać się o granty na realizację projektów społecznych.

dodano: 2017-01-18

czytaj całość

Ostatnie posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wiceprezydent Jerzy Gwiżdż przewodniczył posiedzeniu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Było to ostatnie posiedzenie Rady w kadencji 2015-2017.Podczas spotkania zaakceptowano kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizacje zadań publicznych w 2017 roku oraz podsumowano działalność Rady

dodano: 2017-01-09

czytaj całość

Nowe konkursy i programy -polityka społeczna

MRPiPS zaprasza do składania wniosków w konkursach, ogłoszonych na 2017 r., w ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”.

dodano: 2017-01-05

czytaj całość

Spotkanie wyborcze do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W związku z kończącą się 2-letnią kadencją Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu, Prezydent Miasta Nowego Sącza zaprasza przedstawicieli sądeckiego sektora pozarządowego na spotkanie wyborcze do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, które odbędzie się w dniu 9 stycznia 2017r. o godz. 14.00 w Sali Reprezentacyjnej.

dodano: 2017-01-04

czytaj całość

Wsparcie dla organizacji subregionu sądeckiego

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wspiera podmioty ekonomii społecznej (w tym spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, WTZ, ZAZ, CIS, KIS), osoby fizyczne chcące założyć i prowadzić PES, jednostki samorządu chcące rozwijać ekonomią społeczną na swoim terenie.

dodano: 2016-12-30

czytaj całość

Lista podmiotów ubiegających się

Prezydent Miasta Nowego Sącza przedstawia listę podmiotów ubiegających się o realizację zadań publicznych.

dodano: 2016-12-29

czytaj całość

Nabór kandydatów ngo na członków komisji konkursowych

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r.poz. 1817) Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy będą reprezentować sektor pozarządowy w komisjach konkursowych opiniujących oferty.

dodano: 2016-12-07

czytaj całość

05 XII 2016 Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Z inicjatywy ONZ w dniu 5 grudnia od 1986 roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Dzień ten został ustanowiony w celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym.

dodano: 2016-12-06

czytaj całość

XIX Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych

Województwo Małopolskie zaprasza na XIX Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych połączone z wręczeniem nagród „Amicus Hominum” dla osób działających na rzecz dobra innych oraz „Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

dodano: 2016-12-05

czytaj całość