Poniedziałek, 27 marca 2017 Temp. max: 11 °C
Temp. min: 2 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1028.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Lidia, Ernest, Rupert
Szukaj:

Najnowsze wydarzenia

Prezydent w Ministerstwie Rozwoju. Umowa na dofinansowanie budowy Mostu Heleńskiego podpisana!

Z udziałem Wiceministra Rozwoju Witolda Słowika, Wiceministra Finansów Wiesława Janczyka oraz Wicewojewody Małopolskiego Józefa Gawrona, w Ministerstwie Rozwoju odbyło się oficjalne podpisanie umów dotyczących unijnego dofinansowania strategicznych inwestycji drogowych w czterech miastach: Nowym Sączu, Toruniu, Sosnowcu i Gorzowie Wielkopolskim. [ czytaj więcej ]


Regulamin Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 gotowy

Prezydent Ryszard Nowak zarządzeniem nr 139/2017 z dnia 23 marca 2017 r. ogłosił Regulamin Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. Tym samym rusza trzecia edycja budżetu obywatelskiego, która wprowadza wiele zmian w porównaniu do poprzednich dwóch edycji.

dodano: 2017-03-24 czytaj całość

35 lat Aikido w Nowym Sączu i seminarium pod kierunkiem sensei Terry Ezra

Z okazji 35-lecia działalności Nowosądeckiego Stowarzyszenia Aikido w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samochodowych odbyło się seminarium pod kierunkiem sensei Terry Ezra (7 dan Aikido). Gratulacje i życzenia wielu sportowych sukcesów przekazał prezesowi NSA sensei Wiesławowi Paszewskiemu (4 dan Aikido) prezydent Ryszard Nowak

dodano: 2017-03-26 czytaj całość

Władze partnerskiego Kiskunhalas z wizytą w Nowym Sączu

Burmistrz partnerskiego miasta Kiskunhalas Róbert Fülöp i zastępca burmistrza Csaba Szűcs przyjechali z wizytą do Nowego Sącza. Węgierskich gości podjął prezydent Ryszard Nowak, któremu towarzyszyli: dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji Józef Kantor oraz kierownik Kancelarii Urzędu Miasta Małgorzata Grybel.

dodano: 2017-03-25 czytaj całość

105 lat Stefana Nowaka! Prezydent z życzeniami

Prezydent Ryszard Nowak odwiedził obchodzącego swoje 105. urodziny Stefana Nowaka: - To wielka przyjemność i zaszczyt gościć u tak zacnego Sądeczanina. W imieniu swoim i wszystkich mieszkańców Nowego Sącza życzę Panu wszelkiej pomyślności, radości i kolejnych lat w dobrym zdrowiu. Dziękując za życzenia Jubilat zaprosił prezydenta do kolejnych odwiedzin.

dodano: 2017-03-25 czytaj całość

W ratuszu o rozwiązaniach komunikacyjnych dla Nowego Sącza i Sądecczyzny

Z inicjatywy Sądeckiej Izby Gospodarczej w sali reprezentacyjnej ratusza odbyło się spotkanie poświęcone rozwiązaniom komunikacyjnym dla miasta Nowego Sącza oraz gmin sąsiadujących.

dodano: 2017-03-25 czytaj całość

MPEC zapewni ciepło w NEWAG-u

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu podpisało porozumienie z firmą NEWAG o podłączeniu obiektów produkcyjno-administracyjnych do miejskiej sieci ciepłowniczej. W ten sposób NEWAG zlikwiduje obecne, własne źródło węglowe i przekaże wewnątrzzakładową sieć do eksploatacji spółce MPEC.

dodano: 2017-03-24 czytaj całość

243. Koncert u Prezydenta z urodzinową niespodzianką [FOTOGALERIA]

W czwartek (23 marca) w sali reprezentacyjnej ratusza odbył się 243. Koncert u Prezydenta, podczas którego wystąpiła Orkiestra Smyczkowa pod dyrekcją Leszka Mieczkowskiego oraz Kwartet Galicyjski. Wydarzenie poprowadził Janusz Michalik z Miejskiego Ośrodka Kultury, a nowością był quiz wiedzy o muzyce klasycznej z nagrodami.

dodano: 2017-03-24 czytaj całość

Święto integracji w Nadziei

W siedzibie Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Umysłowo i Ruchowo „Nadzieja” miało miejsce spotkanie integracyjne, połączone z poświęceniem i przekazaniem do użytku nowego mikrobusu, którego zakup dofinansował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

dodano: 2017-03-24 czytaj całość


Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem na czas nieokreślony lokali użytkowych położonych przy ul. Batorego 81

Prezydent Miasta Nowego Sącza z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1 działając zgodnie z Zarządzeniem Nr 36/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Nowego Sącza (...)

dodano: 2017-03-23 czytaj całość

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego dot. inwestycji drogowej pn: „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie miejscowości Brzezna z drogą krajową nr 28” - odcinek II od km 3+865.00 do km 6+032.00.

Na podstawie art. 54 § 4 oraz art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm. ) w związku z art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t.j. Dz.U. z 2015r., (...)

dodano: 2017-03-21 czytaj całość

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz bądź będących w posiadaniu Miasta Nowy Sącz, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2016r., poz. 2147 ze zm) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat: (...)

dodano: 2017-03-21 czytaj całośćInformacje o jakości powietrza

dodano: 2015-02-04


Miesięcznik informacyjny Urzędu Miasta Nowego Sącza - Luty 2017

Monitoring lokalny jakości powietrza:
Wartości średnie z ostatniej godziny

PM10 [µg/m3] PM2.5 [µg/m3] indeks jakości powietrza
0-200-12bardzo dobry
21-6013-36dobry
61-10037-60umiarkowany
101-14061-84dostateczny
141-20085-120zły
> 200 > 120 bardzo zły

Stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu [μg/m³]
Zobacz wyniki średniogodzinne

Kalendarz 2017
CEIDG
System Informacji Przestrzennej Nowego Sącza
Rewitalizacja
Budżet obywatelski 2017
Polityka społeczna
Nowosądeckie Forum Seniorów
NKR
dotacje-ochrona-srodowiska
Powiadamianie SMS
e-PUAP
Rezerwacje wizyt Wds.Przedsiębiorczości
poreczenia kredytowe
Internet na dobry początek ...
Konsultacje społeczne
Rodzina 500+