Wtorek, 30 sierpnia 2016 Temp. max: 21 °C
Temp. min: 8 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1021.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Feliks, Miron, Szczęsny
Szukaj:

Najnowsze wydarzenia

BO 2017: Mieszkańcy zdecydowali. Pięć projektów do realizacji w 2017 roku

Zastępca Prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech przedstawił wyniki głosowania mieszkańców w ramach drugiej edycji budżetu obywatelskiego na rok 2017. Do realizacji zostało przeznaczonych pięć projektów o łącznej wartości 1 755 361,59 zł. Zwyciężył projekt nr 17 "Boisko wielofunkcyjne (koszykówka i siatkówka) dla uczniów Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych [ czytaj więcej ]


Bezpieczne Wakacje 2016, 31 sierpnia (środa). Było fajnie

Trochę smutno, ale cóż, takie jest życie. Wszystko kiedyś się kończy i Bezpieczne Wakacje również. Nic to, kolejne już za rok, a z tych zostaje wiele pięknych wspomnień.

dodano: 2016-08-30 czytaj całość


Przeszczep to więcej niż połowa sukcesu w walce z chorobą - zostań potencjalnym dawcą "Pomóż Patrykowi i innym"

W sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące zbliżającej się w Nowym Sączu akcji "Pomóż Patrykowi i innym". O historii Patryka, szczegółach akcji oraz byciu faktycznym dawcą mówili rozmawiali Michał Mrowca tata Patryka, Piotr Mrowca wujek Patryka, Iwona Surówka faktyczny dawca szpiku, Aneta Niemiec ciocia Nikoli oraz

dodano: 2016-08-24 czytaj całość

Wspólny apel w sprawie linii kolejowej Podłęże - Piekiełko

Zastępca Prezydenta Wojciech Piech uczestniczył w konferencji dotyczącej poparcia dla budowy linii kolejowej na odcinku Podłęże - Szczyrzyc - Mszana Dolna/Tymbark oraz modernizacji istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz. Powodem spotkania była chęć wystosowania wspólnego stanowiska, w ramach prowadzonych konsultacji społecznych, w związku z

dodano: 2016-08-30 czytaj całość

Podsumowanie naboru kart projektowych w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022

W sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza odbyło się spotkanie z przedstawicielami mediów celem omówienia podsumowania naboru projektów złożonych w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Prezydenta Wojciech Piech oraz dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Alina Marek.

dodano: 2016-08-30 czytaj całość

Nowy rok szkolny: zwolnień nie będzie

53 nauczycieli sądeckich placówek oświatowych otrzymało tytuł nauczyciela mianowanego. Uroczystość odbyła się podczas dorocznej narady, poświęconej podsumowaniu ubiegłego i najważniejszym zadaniom w nowym roku szkolnym. Ślubowanie nowo mianowanych nauczycieli przyjął Zastępca Prezydenta Miasta Jerzy Gwiżdż.

dodano: 2016-08-30 czytaj całość

1 września. Uroczystości z okazji rocznicy napaści na Polskę

Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, starosta nowosądecki Marek Pławiak i ks. dr Jan Siedlarz, proboszcz parafii pw. św. Kazimierza w Nowym Sączu zapraszają na uroczystości z okazji 77. rocznicy napaści na Polskę. 1 września obchodzony jest w naszym kraju jako Dzień Weterana.

dodano: 2016-08-30 czytaj całość

Święto Straży Miejskiej

29 sierpnia 1997 roku to data uchwalenia Ustawy o strażach gminnych. Ten dzień to także ogólnopolskie święto strażników miejskich i gminnych. Straż Miejska świętowała również w Nowym Sączu. Gościem strażników był Zastępca Prezydenta Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż.

dodano: 2016-08-29 czytaj całość


Ogłoszenie o przedsięwzięciu pn.: „Usuwanie szkód powodziowych- zabezpieczenie potoku Dąbrówka w km 1+800-5+000” w Nowym Sączu

W nawiązaniu do postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie reprezentowanego przez p. Agnieszkę Mikołajczyk i p. Jolantę Rojek z dnia 29.06.2016 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Usuwanie szkód powodziowych- zabezpieczenie ...

dodano: 2016-08-30 czytaj całość

ZARZĄDZENIE NR 339/2016 PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert dla wyłonienia w 2016 r. realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Zdążyć przed grypą”- program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza od 60 roku życia.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 oraz art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

dodano: 2016-08-29 czytaj całość

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic części działki przy ul. Jaworzyńskiej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 135/4 w obrębie 115 z działkami sąsiednimi tj.: 135/3, 135/5 i 136 w obrębie 115.

Na podst. §38 ust.1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454 z późniejszymi zmianami) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Sączu pod nr GB-I-6640.4628.2016, działając na podstawie zlecenia właścicieli nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy (...)

dodano: 2016-08-26 czytaj całość

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn. „Odzysk kordu stalowego z zabrudzeniem gumowy oraz tekstylnym wraz ze zbieraniem odpadów złomów metali” planowanego na dz. nr ew. 7/1, 8/2, 10/2 obręb 100 w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej 174

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (...)

dodano: 2016-08-24 czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z budową słupów oświetleniowych na części działek nr 329/2, 295/2, 294/2, 293/5, 278, 292/10, 291/1, 289/3 w obrębie 123 w Nowym Sączu, przy ulicy Gwiaździstej Bocznej”

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 z późń. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta (...)

dodano: 2016-08-24 czytaj całość


Informacje o jakości powietrza

dodano: 2015-02-04