Poniedziałek, 22 stycznia 2018 Imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Cyntia
Szukaj:

Tryb małych grantów

Zasady trybu małych grantów

Zgodnie z delegacją art. 19a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie istnieje możliwość dotowania realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert po spełnieniu następujących warunków:

 • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł
   
 • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
   
 • organizacja może otrzymać z budżetu miasta z pominięciem otwartego konkursu ofert nie więcej niż 20 tys. zł w danym roku budżetowym.

 

Program współpracy, regulamin oraz formularze dot. trybu małych grantów można znaleźć w zakładce Dokumenty konkursowe

 

Małe granty według obszarów współpracy:

Kultura fizyczna

Wydział merytoryczny: Wydział Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej

 

Pracownik merytoryczny: Marcin Karcz, tel. 18 44-86-775

 

Katalog priorytetowych zadań publicznych wg rocznego programu współpracy:

 1. Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej na terenie miasta Nowego Sącza.

 

Kwoty dofinansowania w trybie małych grantów:

 • Zakładana minimalna kwota środków: 15 000 zł
 • Rozdysponowane środki: oferty w trakcie procedowania
 • Pozostałe środki:

  

Informacje o projektach grantowych:

Nr oferty Oferent Zadanie/oferta Kwota przyznanej dotacji
 135 Stowarzyszenie "TURKUS" Na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej Organizacja "Festynu Rowerowego" - publikacja 10/01/2018 2500 zł.
136  Ognisko TKKF "HALNY" w Nowym Sączu Organizacja okazjonalnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Nowego Sącza - publikacja 10/01/2018 2500 zł.
137 Klub Sportowy "ZABEŁCZE" Organizacja Wakacyjnego Turnieju Piłki Nożnej dla Dzieci - publikacja 10/01/2018 1000 zł.
138 Stowarzyszenie Sekcja Brydża Sportowego "ALF" Organizacja turniejów brydża sportowego. 1 Mistrzostwa Nowego Sącza par. 2 Indywidualne Mistrzostwa Nowego Sącza - publikacja 10/01/2018  1500 zł.
140 Liga Obrony Kraju Organizacja zajęć strzeleckich w weekendy, oraz przeprowadzenie otwartych zawodów strzeleckich - publikacja 10/01/2018  4000 zł.
143 Jednostka Strzelecka 2006 Nowy Sącz ZS "Strzelec" OSW XIV Zawody Sportowo-Obronne dla uczniów klas o profilu wojskowym i członków Związku Strzeleckiego "STRZELEC" Organizacji Społeczno-Wychowawczej - publikacja 10/01/2018  3500 zł.

 


Rozwój przedsiębiorczości

Wydział merytoryczny: Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych

 

Pracownik merytoryczny: Elżbieta Pach, tel. 18 41-45-090

 

Katalog priorytetowych zadań publicznych wg rocznego programu współpracy:

 1. Kształtowanie aktywnej i przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży, w tym włączenie pracodawców do tego procesu;
 2. Popularyzacja lokalnych zasobów i wyróżników w obszarze przedsiębiorczości;
 3. Działania na rzecz budowania współpracy administracji, biznesu i nauki z udziałem uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów.

 

Kwoty dofinansowania w trybie małych grantów:

 • Zakładana minimalna kwota środków: 10 000 zł
 • Rozdysponowane środki:
 • Pozostałe środki: 10 000 zł

 

Informacje o projektach grantowych:

Nr oferty Zadanie/oferta Kwota przyznanej dotacji
     
     

Ekologia i ochrona przyrody

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej

 

Pracownik merytoryczny: Agnieszka Michalik, tel. 18 415-65-56

 

Katalog priorytetowych zadań publicznych wg rocznego programu współpracy:

 1. Edukacja ekologiczna oraz kształtowanie postaw przyjaznych środowisku z zakresu właściwej gospodarki odpadami komunalnymi.

 

 

Kwoty dofinansowania w trybie małych grantów:

 • Zakładana minimalna kwota środków: 5 000 zł
 • Rozdysponowane środki:
 • Pozostałe środki: 5 000 zł

 

Informacje o projektach grantowych:

Nr oferty Zadanie/oferta Kwota przyznanej dotacji
     
     

Zarządzanie kryzysowe

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

 

Pracownik merytoryczny: Piotr Wilczewski, 18 44-86-681

 

Katalog priorytetowych zadań publicznych wg rocznego programu współpracy:

 1. Upowszechnianie i wspieranie wszelkich inicjatyw edukacyjnych związanych z szeroko rozumianą problematyką występowania zagrożeń i ochrony przed nimi.
 2. Podejmowanie działań mających na celu niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wyniku różnych zagrożeń, ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwość wystąpienia zagrożenia powodziowego.

 

Kwoty dofinansowania w trybie małych grantów:

 • Zakładana minimalna kwota środków: 10 000 zł
 • Rozdysponowane środki: 1 oferta w trakcie procedowania
 • Pozostałe środki:

 

Informacje o projektach grantowych:

Nr oferty Oferent Zadanie/oferta Kwota przyznanej dotacji
145 Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża  Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK - data publikacji 10/01/2018  
 149 Jednostka Strzelecka 2006 Nowy Sącz ZS "Strzelec" OSW Program "Strzelec dla miasta - zakres postępowania podczas sytuacji kryzysowych dla młodzieży zrzeszonej w ZS. "STRZELEC" OSW - edycja 6 - data publikacji 17/01/2018  

 

Małe granty - informacje archiwalne

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

 

 

Opracowanie: Kancelaria Urzędu Miasta Nowego Sącza