Wtorek, 21 listopada 2017 Imieniny obchodzą: Janusz, Konrad
Szukaj:

Tryb małych grantów

Zasady trybu małych grantów

Zgodnie z delegacją art. 19a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie istnieje możliwość dotowania realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert po spełnieniu następujących warunków:

 • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł
   
 • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
   
 • organizacja może otrzymać z budżetu miasta z pominięciem otwartego konkursu ofert nie więcej niż 20 tys. zł w danym roku budżetowym.

 

Program współpracy, regulamin oraz formularze dot. trybu małych grantów można znaleźć w zakładce Dokumenty konkursowe

 

Małe granty według obszarów współpracy:

 1. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii
 2. Kultura fizyczna
 3. Rozwój przedsiębiorczości
 4. Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 5. Zarządzanie kryzysowe

 

 

Małe granty - informacje archiwalne

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

 

 

Opracowanie: Kancelaria Urzędu Miasta Nowego Sącza