Czwartek, 23 lutego 2017 Temp. max: 8 °C
Temp. min: 5 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1013.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Polikarp, Izabela, Roma
Szukaj:

Tryb małych grantów

Zasady trybu małych grantów
 

Uprzejmie informujemy, iż od 10 maja wchodzi w życie zmiana wzorów oferty i sprawozdania - "mały grant". Zgodnie z ostatnią nowelizacją Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do tzw. "małych grantów" powinny być uproszczone formularze oferty i sprawozdania.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

 

Zgodnie z delegacją art. 19a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie istnieje możliwość dotowania realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert o ile:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Organizacja może otrzymać z budżetu miasta z pominięciem otwartego konkursu ofert nie więcej niż 20 tys. zł w danym roku budżetowym.

UWAGA! Oferty realizacji zadań publicznych w trybie małych grantów przyjmowane są wyłącznie w roku budżetowym, w którym nastąpi realizacja zadania.

 

Zasady ubiegania się o dotację z pominięciem otwartego konkursu ofert określone są w  ustawie  oraz w Regulaminie zlecania zadań publicznych.

Małe granty według obszarów współpracy:

Katalog priorytetowych zadań publicznych znajduje się w Programie współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

  1. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii
  2. Kultura fizyczna
  3. Rozwój przedsiębiorczości
  4. Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  5. Zarządzanie kryzysowe

Małe granty - informacje archiwalne

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

 

Opracowanie: Kancelaria Urzędu Miasta Nowego Sącza