Niedziela, 19 maja 2019 Imieniny obchodzą: Piotr, Mikołaj, Lew
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Sprostowanie dotyczące wykazu wywieszonego 13 marca 2019 o sprzedaży nieruchomości

PREZYDENT  MIASTA  NOWEGO  SĄCZA

Sprostowanie

W wykazie i wyciągu z wykazu o sprzedaży nieruchomości objętej Księgą Wieczystą Nr             - działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 20/2 o powierzchni 0,1311 ha, 20/8 o powierzchni 0,0576 ha i 20/9 o powierzchni 0,2665 ha zabudowanych: budynkiem, w którym znajduje się Zespół Szkół Katolickich wraz z zabudowaną arkadą mieszczącą pracownie plastyczne, budynkami gospodarczymi w złym stanie technicznym wraz z całą infrastrukturą techniczną położonych w Nowym Sączu przy Placu Kolegiackim 2, błędnie podano informację o własności przedmiotowej nieruchomości, gdyż ww. działki gruntu stanowią własność Skarbu Państwa. Pozostałe informacje pozostają bez zmian.

Autor: Karolina Solecka Dodano: 2019-03-15 15:14:10