Niedziela, 19 maja 2019 Imieniny obchodzą: Piotr, Mikołaj, Lew
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w najem na okres trzech lat (ul. 1 Maja)

W Y K A Z
nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w najem  na okres trzech lat.

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w najem na okres trzech lat:


1.    Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr NS1S/00013040/9 działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 136/15 w obrębie 89 o powierzchni 0,0080 ha. Działka stanowi dojazd do garaży.

Przedmiotem najmu jest udział wynoszący 1/8 części w gruncie o powierzchni 0,0080 ha z przeznaczeniem pod dojazd do garażu najemcy zlokalizowanego na sąsiedniej działce gruntu.

Okres najmu – trzy lata

Miesięczny czynsz najmu netto w kwocie 24,00 zł.. za udział wynoszący 1/8 części w gruncie ustalony został zarządzeniem Nr 47/19 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu udziału w nieruchomościach Skarbu Państwa położonych w Nowym Sączu przy ul. 1 Maja.

Do stawki czynszu najmu doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

W przypadku zmiany stawki podstawowej podatku VAT, czynsz najmu brutto będzie określany w oparciu o stawkę podstawową podatku VAT w nowej wysokości.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie najmu.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.) w wysokości ustalonej Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza.

W miejscowym planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza dla obszaru “Nowy Sącz 29 - Śródmieście” działka gruntu znajduje się w terenie o symbolu C 90 U/M – tereny  zabudowy usługowej i mieszkaniowej.


2.    Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr NS1S/00099784/2 działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 135/10 w obrębie 89 o powierzchni 0,0116 ha. Działka stanowi dojazd do garaży.

Przedmiotem najmu jest udział wynoszący 1/8 części w gruncie o powierzchni 0,0080 ha z przeznaczeniem pod dojazd do garażu najemcy zlokalizowanego na sąsiedniej działce gruntu.

Okres najmu – trzy lata

Miesięczny czynsz najmu netto w kwocie 24,00 zł.. za udział wynoszący 1/8 części w gruncie ustalony został zarządzeniem Nr 47/19 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu udziału w nieruchomościach Skarbu Państwa położonych w Nowym Sączu przy ul. 1 Maja.

Do stawki czynszu najmu doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

W przypadku zmiany stawki podstawowej podatku VAT, czynsz najmu brutto będzie określany w oparciu o stawkę podstawową podatku VAT w nowej wysokości.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie najmu.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.) w wysokości ustalonej Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza.

W miejscowym planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza dla obszaru “Nowy Sącz 29 - Śródmieście” działka gruntu znajduje się w terenie o symbolu C 90 U/M – tereny  zabudowy usługowej i mieszkaniowej.


3.    Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr NS1S/00145174/1 działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 136/17 w obrębie 89 o powierzchni 0,0225 ha. Działka stanowi dojazd do garaży.

Przedmiotem najmu jest udział wynoszące  1/10 części w gruncie o powierzchni 0,0225 ha z przeznaczeniem pod dojazd do garażu najemcy zlokalizowanego na sąsiedniej działce gruntu.

Okres najmu – trzy lata

Miesięczny czynsz najmu netto w kwocie 24,00 zł.. za udział wynoszący 1/10 części w gruncie ustalony został zarządzeniem Nr 46/19 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu udziału w nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. 1 Maja, stanowiącej własność Skarbu Państwa w udziale 9/10 części.

Do stawki czynszu najmu doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

W przypadku zmiany stawki podstawowej podatku VAT, czynsz najmu brutto będzie określany w oparciu o stawkę podstawową podatku VAT w nowej wysokości.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie najmu.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.) w wysokości ustalonej Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza.

W miejscowym planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza dla obszaru “Nowy Sącz 29 - Śródmieście” działka gruntu znajduje się w terenie o symbolu C 90 U/M – tereny  zabudowy usługowej i mieszkaniowej.

 

Autor: Jadwiga Bartkowska Dodano: 2019-03-12 12:16:27