Niedziela, 17 lutego 2019 Imieniny obchodzą: Aleksy, Zbigniew, Łukasz
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej numer 1063/1, 1063/2 położonej w obr. 113, m. Nowy Sącz

 Nowy Sącz,  dnia 06.07.2018 r.

Kancelaria Geodezyjna „GEOSTAN”
ul. Polna 5 | 33-300 Nowy Sącz
NIP: 734-284-48-80 | REGON: 120058251

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Nowym Sączu uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13.08.2018 r.  odbędą się czynności związanych z ustaleniem przebiegu części granic działki ewidencyjnej numer 1063/1, 1063/2 numer księgi wieczystej                         położonej w obr. 113, m. Nowy Sącz.  Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic nastąpi o godz. 10 00. W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.

Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
 

Przemysław Stanek - geodeta uprawniony
 

Dotyczy : właścicieli, użytkowników wieczystych, władających działkami ewidencyjnymi nr : 575/3, 866, 882, 879, 868/3, 868/4, 921, 922, 923, 1063/1, 1063/2 położonych w obr. 113, m. Nowy Sącz.

Autor: Przemysław Stanek - geodeta uprawniony Dodano: 2018-07-10 12:22:55