Niedziela, 17 lutego 2019 Imieniny obchodzą: Aleksy, Zbigniew, Łukasz
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynności wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów , oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu : 1 numer działki : 28/11 z nieruchomościami sąsiednimi

Nowy Sącz dn. 27.06.2018

Sądecka Pracownia                             
Geodezyjno - Kartograficzna
Nowy Sącz ul. W. Pola 22 p. 26
tel. 443-86-80 w. 306
tel. kom. 604-265-855

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych
ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów.

Zawiadamia się zgodnie  art.39 ust.5 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo Geodezyjne i kartograficzne
Do zawiadomień stosuje się przepisy art.32 ust.3 ,oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Saczu pod GEO.6640.4733.2018 działając na podstawie zlecenia właścicieli nieruchomości położonej w Nowym Saczu –ul. Zdrojowa, uprzejmie zawiadamiam ,że w dniu  31 lipca 2018 roku   o godzinie  10.00  zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów , oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów obrębu : 1  numer działki  : 28/11  z nieruchomościami sąsiednimi.

Informacja:

Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami tożsamości.W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z wyznaczeniem punktów  granic (art. 39 ust 3),oraz art.32.ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – prawo geodezyjne i kartograficzne; Dz. U. Nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami.
 

Do wiadomości:

1.Działka ewidencyjna nr. 28/10właściciele, władajacy, użytkownik wieczysty
2.Działka ewidencyjna nr. 28/12właściciele, władajacy, użytkownik wieczysty
3.Działka ewidencyjna nr. 28/9właściciele, władajacy, użytkownik wieczysty
4.Działka ewidencyjna nr. 28/24właściciele, władajacy, użytkownik wieczysty

Autor: Lucyna Krzys Dodano: 2018-07-10 10:40:09