Środa, 19 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Gabriela, Dariusz, Urban, Dominika
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej (437, 438/2, 467/7 ...)

Nowy Sącz,  dnia 2.03.2018 r.

Kancelaria Geodezyjna „GEOSTAN”
ul. Polna 5 | 33-300 Nowy Sącz
NIP: 734-284-48-80 | REGON: 120058251
wykonawca prac geodezyjnych

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Nowym Sączu uprzejmie zawiadamiam,

że w dniu 10.04.2018r.  odbędą się czynności związane z ustaleniem przebiegu części granic działek ewidencyjnych numer: 437 (                        ), 438/21 (                        ), 467/7 (                        ), 467/8 (                        ),  467/10 (                        ), 467/11 (                        ), 467/12 (                        ), 467/18 (                        ), 467/19 (                        ), 470/1 (                        ), położonych w obr. 115, m. Nowy Sącz.  Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic nastąpi o godz. 10 00 na działce 467/8. W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Przemysław Stanek - geodeta uprawniony
podpis geodety

Dotyczy : właścicieli, użytkowników wieczystych, władających działkami ewidencyjnymi nr : 467/9, 467/10, 467/11, 467/12, 467/19, 467/18, 467/17, 467/7, 448/2,  435/7, 437, 467/8, 438/21, 470/1, 468 położonych w obr. 115, m. Nowy Sącz.
 

Autor: Przemysław Stanek - geodeta uprawniony Dodano: 2018-03-08 09:26:39