Środa, 19 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Gabriela, Dariusz, Urban, Dominika
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (obręb 63 jako dz.ew.nr 147)

Nowy Sącz 28.02.2017r.

ZAWIADOMIENIE
o ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

zgodnie z & 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków/Dz.U.Nr 38, poz. 454/, zawiadamia się że w dniu 17 kwiecień 2018r. o godz. 9:30 w obrębie 63, miasto Nowy Sącz na gruncie zostaną przeprowadzone w/w czynności dla nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasto Nowy Sącz obręb 63 jako dz.ew.nr 147.
Do  wiadomości:

60 -  właściciele  i  władający.
68/1 -  właściciele  i  władający.
134 -  właściciele  i  władający.
147 -  właściciele  i  władający.

W toku czynności ustalenia granic nieruchomości sporządza się protokół. Geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić -według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z przyjęciem granic /art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne / Dz.U. nr 30 poz. 163/.

Autor: Anna Mandryk - geodeta uprawniony Dodano: 2018-03-08 09:00:12