Piątek, 22 lutego 2019 Imieniny obchodzą: Marta, Małgorzata, Nikifor
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej numer: 123/5, 125/1 (...)

Nowy Sącz,  dnia 7.02.2018 r.

Kancelaria Geodezyjna „GEOSTAN”
ul. Polna 5 | 33-300 Nowy Sącz
NIP: 734-284-48-80 | REGON: 120058251

wykonawca prac geodezyjnych

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Nowym Sączu uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15.III.2018r.  odbędą się czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych numer: 123/5, 125/1 (                       ), 120/10 (                       ), 316/1 (                       ) położonych w obr. 20, m. Nowy Sącz.  Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic nastąpi o godz. 10 00. W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

....Przemysław Stanek - geodeta uprawniony.............
    podpis geodety

Dotyczy : właścicieli, użytkowników wieczystych, władających działkami ewidencyjnymi nr : 314, 123/6, 123/5, 124/1, 124/2, 125/1, 125/2, 126/1, 126/2, 120/10, 120/11, 316/1, 316/2, 127/1, 127/2 położonych w obr. 20, m. Nowy Sącz.

Autor: Przemysław Stanek - geodeta uprawniony Dodano: 2018-02-07 14:33:05