Środa, 19 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Gabriela, Dariusz, Urban, Dominika
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie Miastu Nowy Sącz na okres do 3 lat.

WYKAZ

nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie  Miastu Nowy Sącz
na okres do 3 lat.

Działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2016r., poz. 2147, z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa, a przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres trzech lat Miastu Nowy Sącz:

Nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą Nr NS1S/00061477/2, składająca się z działki gruntu o numerze ewidencyjnymi 106/1 w obrębie 29 o powierzchni 0,3219 ha, częściowo zabudowanej czterema budynkami połączonymi ze sobą w jedną całość, budowanymi w różnych okresach czasu i pełniącymi różne funkcje o łącznej powierzchni zabudowy – 1004,10 m2, powierzchni użytkowej 2049,54 m2, kubaturze 9 423,31 m3.

Okres użyczenia – trzy lata.

W okresie trwania umowy Miasto Nowy Sącz opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.) w wysokości ustalonej uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza “Nowy Sącz 29 – Śródmieście” (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego  z 2015r., poz. 5651) opisana wyżej nieruchomość położona jest w terenie o symbolu o symbolu B 64 U -  targowica miejska i inne usługi; Obowiązek stosowania zasad wynikających z położenia terenu w obszarze wpisanym do rejestru zabytków decyzją Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07 z 31.01.2007 r., nr rejestru
A-72/M.

 

Autor: z up. Prezydenta Miasta (-) Krzysztof Kurzeja Dyrektor Wydziału Geodezji i Mienia Przygotowała: Jadwiga Bartkowska Dodano: 2018-01-12 15:23:31