Środa, 21 lutego 2018 Imieniny obchodzą: Piotr, Eleonora, Robert
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia/przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych (ul. Jamnicka)

Nowy Sącz dnia  10.10.2017

USŁUGI GEODEZYJNE
Edward Jankosz
33-300 Nowy Sącz,
ul. Naściszowska 20/16

Zawiadomienie
o czynnościach podjętych w celu ustalenia/przyjęcia  przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zgodnie z:  § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016.1034)  oraz  § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U.2004.268.2663)    zawiadamia się, że w związku z podziałem (rozdzielenie stanów prawnych)  działki ewidencyjnej nr 22 w obrębie 44 m. Nowego Sącza, położonej przy ul. Jamnickiej, w dniu
08.11 (środa) 2017 r   o   godz. 10:00
zostaną przeprowadzone czynności ustalenia/przyjęcia przebiegu granicy działki ewidencyjnej, dla nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Nowego Sącza w obrębie 44 jako działka ewid. nr 22, położonej przy ul. Jamnickiej, będącej współwłasnością: Stanisława                    i Skarbu Państwa, z  działkami:

  • 21/3, 35, 37/1 -  będącymi własnością: Miasta Nowy Sącz
  • 21/6 -  będącą własnością: Wacława i Beaty                    , Jacka                   
  • 34  - będącą własnością Danuty                                      

Zawiadomieni właściciele nieruchomości proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie na gruncie z dokumentami stwierdzającymi ich tożsamość (z dowodem osobistym) oraz ze wszelkimi dokumentami, jakie mogą być przydatne przy ustaleniu/przyjęciu granic ich nieruchomości.

Geodeta ustala/przyjmuje granice na podstawie wszelkich dostępnych dokumentów, zgodnych wskazań właścicieli lub według ostatniego spokojnego stanu posiadania.

W toku czynności ustalenia/przyjęcia granic nieruchomości, sporządza się protokół.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016.1629 z  późn. zm.) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

Autor: Edward Jankosz - geodeta uprawniony Dodano: 2017-10-12 14:48:38