Czwartek, 20 września 2018 Imieniny obchodzą: Filipina, Eustachy, Euzebia
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia/przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych (ul. Bielowicka)

Nowy Sącz dnia  10.10.2017

USŁUGI GEODEZYJNE
Edward Jankosz
33-300 Nowy Sącz,
ul. Naściszowska 20/16

Zawiadomienie
o czynnościach podjętych w celu ustalenia/przyjęcia  przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zgodnie z:  § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016.1034)  oraz  § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U.2004.268.2663)    zawiadamia się,  że w związku z podziałem (rozdzielenie stanów prawnych) działki ewidencyjnej nr 7/10 w obrębie 100 m. Nowego Sącza, położonej przy ul. Bielowickiej, w dniu

09.11 (czwartek) 2017 r   o   godz. 10:00

zostaną przeprowadzone czynności ustalenia/przyjęcia przebiegu granicy działki ewidencyjnej, dla nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Nowego Sącza w obrębie 100 jako działka ewid. nr 7/10, położonej przy ul. Bielowickiej, będącej we władaniu Miasta Nowego Sącza, stanowiącej współwłasność m.in.   Skarb Państwa-Miasto Nowy Sącz, Stanisława               , Jana               , Anny               , Wiesława               , Janiny               , Krystyny               , Zygmunta               z  działkami:

  • 7/6, 7/7 -  będącymi własnością: Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym Iwony i Jarosława               
  • 7/12 -  będącą własnością: Janusza               
  • 18 - będącą we władaniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
  • 1/2 w obrębie 110 – będącą  współwłasnością: Janisz                ,                Jan,               Jędrzej,               Maria,               Stanisław,               Józef,               Anna

Zawiadomieni właściciele nieruchomości proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie na gruncie z dokumentami stwierdzającymi ich tożsamość (z dowodem osobistym) oraz ze wszelkimi dokumentami, jakie mogą być przydatne przy ustaleniu/przyjęciu granic ich nieruchomości.

Geodeta ustala/przyjmuje granice na podstawie wszelkich dostępnych dokumentów, zgodnych wskazań właścicieli lub według ostatniego spokojnego stanu posiadania.

W toku czynności ustalenia/przyjęcia granic nieruchomości, sporządza się protokół.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016.1629 z  późn. zm.) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

Autor: Edward Jankosz - geodeta uprawniony Dodano: 2017-10-12 14:42:13