Niedziela, 24 czerwca 2018 Imieniny obchodzą: Jan, Danuta, Wiliam
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic - ul. Makowicka


 

Sądecka Pracownia
Geodezyjno-kartograficzna
Lucyna Krzyś

Wykonawca prac geodezyjnych                                                         

Nowy Sącz dnia 11.07.2017

ZAWIADOMIENIE
O  czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się zgodnie z art. 36, 38 ust. 1 rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego I Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dn. 29. Marca  2001  zawiadamia się że w dniu 1 sierpnia  2017  . o godz. 10.00. na gruncie w NOWYM SĄCZU - ul. Makowicka   zostaną  przeprowadzone czynności z ustalenia granic nieruchomości będącej własnością :

Pasterczyk Michalina, oznaczoną w ewidencji  gruntów jako działka ewidencyjna 431/3 w obr. 115 W NOWYM SĄCZU.

Lucyna Krzyś - geodeta uprawniony

Podpis geodety


Otrzymują

  1. Działka ewidencyjna 431/3, 431/2       -własciciele,władajacy,użytkownik wieczysty
  2. Działka ewidencyjna  450/3                 -własciciele,władajacy,użytkownik wieczysty
  3. Działka ewidencyjna  450/4                 -własciciele,władajacy,użytkownik wieczysty
  4. Działka ewidencyjna  340                    -własciciele,władajacy,użytkownik wieczysty

Informacja:

W toku czynności przyjecia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi sporządza się protokół Geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można  stwierdzić Według stanu uwidocznionego w katasrze nieruchomości .Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje  czynności geodety związanych z przyjęciem granic ( art.32 ust.3  z dnia 17 maja 1989 r- prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U.Nr 30 poz. 163).oo
 

Autor: Lucyna Krzyś - geodeta uprawniony Dodano: 2017-07-11 12:46:40