Wtorek, 22 maja 2018 Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej numer 158/2 oraz 160/4 położonych w obr. 20, m. Nowy Sącz

 

Nowy Sącz,  dnia  17.05.2017 r.

GEOSTAN Przemysław Stanek
wykonawca prac geodezyjnych

 

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Nowym Sączu uprzejmie zawiadamiam,

że w dniu 13.VI.2017r. odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:

numer 158/2 oraz 160/4 położonych w obr. 20, m. Nowy Sącz. Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic nastąpi o godz. 10 00. W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

 

Przemysław Stanek Geodeta Uprawniony
    podpis geodety
 

 

Dotyczy : właścicieli, użytkowników wieczystych, władających działkami ewidencyjnymi nr : 158/1, 160/3, 160/1, 301/1, 301/3, 158/2, 160/4 położonych w obr. 20, m. Nowy Sącz.
 

Autor: Przemysław Stanek - geodeta uprawniony Dodano: 2017-05-17 14:51:21