Piątek, 27 kwietnia 2018 Imieniny obchodzą: Zyta, Teofil, Felicja
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców (ul. Naściszowska)

 

WYKAZ
lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych  do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (jedn. tekst Dz. U. z 2016 roku, poz.2147 z późn. zmianami) podaje  do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

I. Z nieruchomości objętej księgą wieczystą Nr NS1S/00136783/7, stanowiącej własność Skarbu Państwa, obejmującej działki gruntu o numerach ewidencyjnych 3 i 56/1 w obrębie 18 o łącznej powierzchni 0,0755 ha, zabudowane pięciokondygnacyjnym, wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, położonym w Nowym Sączu przy ulicy Naściszowskiej 6:

 • Lokal mieszkalny nr 1 - o powierzchni użytkowej  35,00 m² położony na parterze budynku, składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC wraz z przynależną do lokalu  piwnicą o powierzchni użytkowej 3,74 m² oraz udział wynoszący 468/10000  części  gruntu  wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej.
  Cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 468/10000 części ustalona na podstawie wartości rynkowej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 63 843,00 zł. (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy 00/100 ).
 • Lokal mieszkalny nr 2 - o powierzchni użytkowej  35,00 m² położony na parterze budynku, składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC wraz z przynależną do lokalu piwnicą o powierzchni użytkowej 3,74 m² oraz udział wynoszący 468/10000  części  gruntu  wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej.
  Cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 468/10000 części ustalona na podstawie wartości rynkowej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 53 485,00 zł. (słownie złotych: pięćdziesiąt trzy tysiące  czterysta osiemdziesiąt pięć 00/100 ).
 • Lokal mieszkalny nr 3 - o powierzchni użytkowej  54,23 m² położony na parterze budynku, składający się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC wraz z przynależną do lokalu piwnicą o powierzchni użytkowej 2,68 m² oraz udział wynoszący 687/10000  części  gruntu  wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej.
  Cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 687/10000 części ustalona na podstawie wartości rynkowej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 94 908,00 zł. (słownie złotych: dziewięćdziesiąt cztery tysiące  dziewięćset osiem 00/100 ).
 • Lokal mieszkalny nr 4 - o powierzchni użytkowej  30,01 m² położony na parterze budynku, składający się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC wraz z przynależną do lokalu piwnicą o powierzchni użytkowej 2,68 m² oraz udział wynoszący 394/10000 części gruntu wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej.
  Cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 394/10000 części ustalona na podstawie wartości rynkowej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 48 080,00 zł. (słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt 00/100 ).
   
 • Lokal mieszkalny nr 5 - o powierzchni użytkowej  35,00 m² położony na I piętrze budynku, składający się  z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC wraz z przynależną do lokalu piwnicą o powierzchni użytkowej 3,69 m² oraz udział wynoszący 467/10000  części  gruntu  wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej.
  Cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 467/10000 części ustalona na podstawie wartości rynkowej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 69 022,00 zł. (słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa 00/100 ).
   
 • Lokal mieszkalny nr 6 - o powierzchni użytkowej  35,00 m² położony na I piętrze budynku, składający się  z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC wraz z przynależną do lokalu piwnicą o powierzchni użytkowej 2,59 m² oraz udział wynoszący 454/10000  części  gruntu  wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej.
  Cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 454/10000 części ustalona na podstawie wartości rynkowej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 69 022,00 zł. (słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa 00/100 ).
   
 • Lokal mieszkalny nr 7 - o powierzchni użytkowej  54,23 m² położony na I piętrze budynku, składający się  z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC wraz z przynależną do lokalu piwnicą o powierzchni użytkowej 2,68 m² oraz udział wynoszący 687/10000  części  gruntu  wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej.
  Cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 687/10000 części ustalona na podstawie wartości rynkowej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 102 932,00 zł. (słownie złotych: sto dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwa 00/100 ).
   
 • Lokal mieszkalny nr 8 - o powierzchni użytkowej  30,01 m² położony na I piętrze budynku, składający się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC wraz z przynależną do lokalu piwnicą o powierzchni użytkowej 2,59 m² oraz udział wynoszący 393/10000  części  gruntu  wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej.
  Cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 393/10000 części ustalona na podstawie wartości rynkowej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 52 521,00 zł. (słownie złotych: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia jeden 00/100 ).
   
 • Lokal mieszkalny nr 9 - o powierzchni użytkowej  35,00 m² położony na II piętrze budynku, składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC wraz z przynależną do lokalu  piwnicą  o powierzchni użytkowej 2,68 m² oraz udział wynoszący 455/10000  części  gruntu  wchodzącego  w skład nieruchomości wspólnej.
  Cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 455/10000 części ustalona na podstawie wartości rynkowej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 69 022,00 zł. (słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa 00/100 ).
   
 • Lokal mieszkalny nr 10 - o powierzchni użytkowej  35,00 m² położony na II piętrze budynku, składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC wraz z przynależną do lokalu  piwnicą o powierzchni użytkowej 2,68 m² oraz udział wynoszący 455/10000  części  gruntu  wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej.
  Cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 455/10000 części ustalona na podstawie wartości rynkowej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 69 022,00 zł. (słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa 00/100 ).
   
 • Lokal mieszkalny nr 11 - o powierzchni użytkowej 54,23 m² położony na II piętrze budynku, składający się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC wraz z przynależną do lokalu  piwnicą o powierzchni użytkowej 3,48 m² oraz udział wynoszący 696/10000  części  gruntu  wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej.
  Cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 696/10000 części ustalona na podstawie wartości rynkowej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 86 884,00 zł. (słownie złotych: osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery 00/100 ).
   
 • Lokal mieszkalny nr 12 - o powierzchni użytkowej 30,01 m² położony na II piętrze budynku, składający się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC wraz z przynależną do lokalu  piwnicą o powierzchni użytkowej 2,88 m² oraz udział wynoszący 397/10000 części gruntu wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej.
  Cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 397/10000 części ustalona na podstawie wartości rynkowej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 61 402,00 zł. (słownie złotych: sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwa 00/100 ).
   
 • Lokal mieszkalny nr 13 - o powierzchni użytkowej 35,00 m² położony na III piętrze budynku, składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC wraz  z przynależną do lokalu  piwnicą o powierzchni użytkowej 2,68 m² oraz udział wynoszący 455/10000  części  gruntu  wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej.
  Cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 455/10000 części ustalona na podstawie wartości rynkowej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 58 664,00 zł. (słownie złotych: pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery 00/100 ).
   
 • Lokal mieszkalny nr 14 - o powierzchni użytkowej 35,00 m² położony na III piętrze budynku, składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC wraz z przynależną do lokalu piwnicą o powierzchni użytkowej 2,59 m² oraz udział wynoszący 454/10000  części  gruntu  wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej.
  Cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 454/10000 części ustalona na podstawie wartości rynkowej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 69 022,00 zł. (słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa 00/100 ).
   
 • Lokal mieszkalny nr 15 - o powierzchni użytkowej 54,23 m² położony na III piętrze budynku, składający się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC wraz z przynależną do lokalu piwnicą o powierzchni użytkowej 2,32 m² oraz udział wynoszący 682/10000  części  gruntu  wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej.
  Cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 682/10000 części ustalona na podstawie wartości rynkowej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 102 932,00 zł. (słownie złotych: sto dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwa 00/100 ).
   
 • Lokal mieszkalny nr 16 - o powierzchni użytkowej 30,01 m² położony na III piętrze budynku, składający się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC wraz  z przynależną do lokalu  piwnicą o powierzchni użytkowej 2,32 m² oraz udział wynoszący 390/10000  części  gruntu  wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej.
  Cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 390/10000 części ustalona na podstawie wartości rynkowej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 52 521,00 zł. (słownie złotych: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia jeden 00/100 ).
   
 • Lokal mieszkalny nr 17 - o powierzchni użytkowej 35,00 m² położony na IV piętrze budynku, składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC wraz z przynależną do lokalu  piwnicą o powierzchni użytkowej 2,68 m² oraz udział wynoszący 455/10000  części  gruntu  wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej.
  Cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 455/10000 części ustalona na podstawie wartości rynkowej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 53 485,00 zł. (słownie złotych: pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć 00/100 ).
   
 • Lokal mieszkalny nr 18 - o powierzchni użytkowej 35,00 m² położony na IV piętrze budynku, składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC wraz z przynależną do lokalu  piwnicą o powierzchni użytkowej 3,48 m² oraz udział wynoszący 464/10000  części  gruntu  wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej.
  Cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 464/10000 części ustalona na podstawie wartości rynkowej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 63 843,00 zł. (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy 00/100 ).
   
 • Lokal mieszkalny nr 20 - o powierzchni użytkowej 30,01 m² położony na IV piętrze budynku, składający się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC wraz z przynależną do lokalu  piwnicą  o powierzchni użytkowej 2,68 m² oraz udział wynoszący 394/10000 części gruntu  wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej.
  Cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 394/10000 części ustalona na podstawie wartości rynkowej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 48 080,00 zł. (słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt 00/100 ).

II. Nieruchomość gruntowa, na której zlokalizowany jest ww. budynek mieszkalny, położona jest  w północnej części miasta Nowego Sącza, w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Naściszowskiej, na terenie osiedla wielomieszkaniowego Barskie. Teren o ścisłej zabudowie mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej. W odległości ok. 100 m znajduje się ulica Lwowska, która stanowi jedną z głównych ulic handlowych miasta. Dojazd do centrum ulicą Naściszowską i Lwowską.

Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią: od strony południowej niewielki teren zielony, chodnik, garaże, stacja transformatorowa, a dalej zabudowa ulicy Lwowskiej, od strony zachodniej bezpośrednie sąsiedztwo stanowi ulica Naściszowska, od strony północnej znajduje się zabudowa mieszkaniowa niska i budynki wielomieszkaniowe, od strony wschodniej znajduje się niewielki teren zielony oraz  budynki wielomieszkaniowe w otoczeniu zieleni. Nieruchomość nie posiada urządzonego parkingu dla mieszkańców. Teren wokół budynku słabo zagospodarowany. 

  Przedmiotowy teren nie jest objęty planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta. W chwili obecnej zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza zatwierdzonym  Uchwałą Nr XIV/133/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza nieruchomość stanowiąca działki ewidencyjne nr  3 i 56/1 w obrębie 18 znajduje się w terenach oznaczonych symbolem - 2 MW tj. różnych form zabudowy mieszkaniowej, osiedla mieszkaniowe niskiej zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej oraz usług - rozwój poprzez rozbudowę, przebudowę i uzupełnienie istniejącej zabudowy.

III.  Sprzedaży dokonuje  się  w drodze bezprzetargowej   zgodnie  z  art. 34  ust. 1  pkt  3 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zmianami ).

IV. Zgodnie z  art.34 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości przysługuje osobie,  która spełnia jeden z następujących warunków:

 • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
 • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości,  pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed  dniem 02 czerwca 2017 r.
          
   

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza (-) Ryszard Nowak Przygotowała: Marta Geroch Dodano: 2017-04-21 11:14:54