Poniedziałek, 01 maja 2017 Temp. max: 13 °C
Temp. min: 6 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1021.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Święto Pracy, Józef, Filip
Szukaj:

Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek (ul. Makowicka)

Na podst. §38 ust.1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454 z późniejszymi zmianami) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Sączu pod nr GEO.6640.2363.2017, działając na podstawie zlecenia właścicieli nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy (...)

dodano: 2017-04-24

czytaj całość

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców (ul. Naściszowska)

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(jedn. tekst Dz. U. z 2016 roku, poz.2147 z późn. zmianami) podajedo publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz (...)

dodano: 2017-04-21

czytaj całość

Wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu, położonych przy al. Piłsudskiego

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147, ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu...

dodano: 2017-04-19

czytaj całość

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Romanowskiego nr 2

na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot prawa własności Miasta Nowy Sącz, objętej Księgą Wieczystą Nr NS1S/00057419/7, położonej przy ul. Romanowskiego nr 2 w Nowym Sączu – lokalu użytkowego nr 3/A o powierzchni użytkowej 55,39m2, położonego w budynku mieszkalno-usługowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącej (...)

dodano: 2017-04-11

czytaj całość

Wykaz lokali mieszkalnych zajmowanych przez najemców w budynkach stanowiących własność Miasta Nowego Sącza, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, znajdujących się przy Al. Batorego Nr 81

Prezydent Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, działając zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z ułamkową częścią budynku i oddaniem w użytkowanie wieczyste (...)

dodano: 2017-04-11

czytaj całość

Zawiadomienie dotyczące podjęcia decyzji o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Narutowicza

W związku z podjęciem decyzji o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości obejmującej działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 84/1, 83/1, 82/7 i 85/4 o łącznej powierzchni 0,0724 ha w obrębie 76, położonej w Nowym Sączu przy ul. Narutowicza, uprzejmie informuję, że zgodnie z postanowieniami art. 136 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 (...)

dodano: 2017-03-30

czytaj całość

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem na czas nieokreślony lokali użytkowych położonych przy ul. Batorego 81

Prezydent Miasta Nowego Sącza z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1 działając zgodnie z Zarządzeniem Nr 36/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Nowego Sącza (...)

dodano: 2017-03-23

czytaj całość