Sobota, 23 września 2017 Imieniny obchodzą: Tekla, Bogusław
Szukaj:

Gospodarka mieniem

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Głowackiego

Prezydent Miasta Nowego Sącza z siedzibą: Nowy Sącz Rynek 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot prawa własności Miasta Nowy Sącz, objętej Księgą Wieczystą Nr NS1S/00042436/4, położonej przy ul. Głowackiego w Nowym Sączu - działki gruntu o numerze ewidencyjnym 48/9 w obrębie 12 Miasta Nowego Sącz

dodano: 2017-09-22

czytaj całość

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej - obręb 110 jako działka nr 64/2 z działkami sąsiednimi

zgodnie z § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz.454) oraz § 6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663) (...)

dodano: 2017-09-21

czytaj całość

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów: miasto Nowy Sącz, obręb 118 jako działka ewidencyjna nr 422/1 - z nieruchomościami sąsiednimi

Na podstawie §.6 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz.U.2004.268.2663) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów (...)

dodano: 2017-09-20

czytaj całość

Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Nowego Sącza przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą (ul. Daszyńskiego 3)

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą: (...)

dodano: 2017-09-20

czytaj całość

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży, położonej przy ul. Tarnowskiej

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147, ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu: (...)

dodano: 2017-09-20

czytaj całość

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wyznaczenia/wznowienia punktów granicznych

Na podstawie art.39, ust. 3, 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015 r. poz. 520 z poź. zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Sączu identyfikator zgłoszenia GEO.6640.7794.2017 zawiadamia się strony (...)

dodano: 2017-09-18

czytaj całość

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej przy ul. Młodzieżowej

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147, ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Nowy Sącz przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym: (...)

dodano: 2017-09-15

czytaj całość

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem na czas nieokreślony lokali użytkowych

Prezydent Miasta Nowego Sącza z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1 działając zgodnie z Zarządzeniem Nr 36/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Nowego Sącza

dodano: 2017-09-12

czytaj całość

Ogłoszenie przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem części nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod sezonowe punkty sprzedaży zniczy o charakterze tymczasowym, położonej przy ulicy Sobieskiego

Przedmiotem najmu jest część działki gruntu o numerze ewidencyjnym 169 w obrębie 29 o powierzchni 0,2374 ha, objętej księgą wieczystą Nr NS1S/00102609/7, położonej przy ulicy Sobieskiego w Nowym Sączu z przeznaczeniem pod tymczasowe punkty (stanowiska ponumerowane od 1 do 4) sprzedaży zniczy o powierzchni 5 m2 (2,5mx2m) każdy. (...)

dodano: 2017-09-01

czytaj całość