Środa, 26 lipca 2017 Imieniny obchodzą: Anna, Hanna, Grażyna
Szukaj:

Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 546/3 położonej w obrębie 115 miasto Nowy Sącz z działkami sąsiednimi nr dz. ew. 287/12, 546/2, 546/4

Dotyczy: właścicieli, użytkowników wieczystych, władających działki ewidencyjnej nr 287/12, 546/2, 546/4 położonej w obrębie ewidencyjnym 115, miasto Nowy Sącz. (...)

dodano: 2017-07-20

czytaj całość

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 113, oznaczonej jako działki 647/7 i 647/10

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza u n i e w a ż n i e n i e przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 18 listopada 2014 r. godz. 1000 na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 113, oznaczonej jako działki 647/7 i 647/10 o łącznej powierzchni 0,0409 ha objętej Księgą Wieczysta Nr NS1S/00059996/9 z następujących przyczyn: (...)

dodano: 2017-07-18

czytaj całość

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic - ul. Makowicka

Zawiadamia się zgodnie z art. 36, 38 ust. 1 rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego I Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dn. 29. Marca 2001 zawiadamia się że w dniu 1 sierpnia 2017 . o godz. 10.00. na gruncie w NOWYM SĄCZU - ul. Makowicka zostaną przeprowadzone czynności z ustalenia granic nieruchomości (...)

dodano: 2017-07-11

czytaj całość

Wykaz lokali mieszkalnych zajmowanych przez najemców w budynkach stanowiących własność Miasta Nowego Sącza, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych przy Al. Wolności Nr 37 i ul. Sienkiewicza Nr 17

Prezydent Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, działając zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z ułamkową częścią budynku i oddaniem w użytkowanie (...)

dodano: 2017-07-07

czytaj całość

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowego Sącza przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych przy ulicy Matejki 28

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35, ust.1 ustawy z dnia21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(jednolity tekst Dz. U. z 2016 r.poz.2147 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Miasta Nowego Sącza, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym: (...)

dodano: 2017-07-07

czytaj całość

Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Nowego Sącza przeznaczonych do wynajmu

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu...

dodano: 2017-07-06

czytaj całość

Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Nowego Sącza przeznaczonych do wynajmu

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz garaży przeznaczonych do najmu...

dodano: 2017-07-06

czytaj całość

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego, bądź będących w posiadaniu Miasta Nowy Sącz, przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres do 3 lat

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2016r., poz. 2147) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres do 3 lat...

dodano: 2017-07-05

czytaj całość

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym prz ul. Mała Poręba

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

dodano: 2017-07-04

czytaj całość

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 1/10 obr.46, nr 7, 8/3, 8/2, 24, 9/4, 9/2, 25/7 obr.49, nr 413, 412/4, 412/1, 414, 412/3, 412/2, 415, 417, 418, 419, 212/9 obr.123 z działkami sąsiednimi

Na podstawie §38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dna 29 marca 2001r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001, Nr 38, poz. 454 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Sączu pod nr 6640.4076.2017 z dnia 24-04-2017r. (...)

dodano: 2017-07-03

czytaj całość