Poniedziałek, 22 stycznia 2018 Imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Cyntia
Szukaj:

Gospodarka mieniem

Wykaz lokali mieszkalnych zajmowanych przez najemców w budynkach stanowiących własność Miasta Nowego Sącza, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (Al. Wolności, ul. Broniewskiego)

Wykaz lokali mieszkalnych zajmowanych przez najemców w budynkach stanowiących własność Miasta Nowego Sącza, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (Al. Wolności, ul. Broniewskiego)

dodano: 2018-01-19

czytaj całość

Zawiadomienie w związku z podjęciem decyzji o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości obejmującej działki gruntu (...) położone w Nowym Sączu przy ul. B. Chrobrego

Zawiadomienie w związku z podjęciem decyzji o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości obejmującej działki gruntu (...) położone w Nowym Sączu przy ul. B. Chrobrego

dodano: 2018-01-18

czytaj całość

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie Miastu Nowy Sącz na okres do 3 lat.

Działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2016r., poz. 2147, z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa, a przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres trzech lat Miastu Nowy Sącz: (...)

dodano: 2018-01-12

czytaj całość

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Miasta Nowy Sącz przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na czas oznaczony do lat trzech

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Miasta Nowy Sącz przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na czas oznaczony do lat trzech

dodano: 2018-01-10

czytaj całość

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych (ul. Podbielowska)

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych (ul. Podbielowska)

dodano: 2018-01-10

czytaj całość

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Tarnowskiej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Tarnowskiej

dodano: 2018-01-04

czytaj całość

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży (ul. Nadbrzeżna)

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147, ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym: (...)

dodano: 2018-01-04

czytaj całość

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 83 z działkami sąsiednimi: 19/8, 12/4, 12/22, 12/26, obręb 66

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 83 z działkami sąsiednimi: 19/8, 12/4, 12/22, 12/26, obręb 66

dodano: 2017-12-29

czytaj całość

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 83 z działkami sąsiednimi: 19/8, 12/4, 12/22, 12/26, obręb 66

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 83 z działkami sąsiednimi: 19/8, 12/4, 12/22, 12/26, obręb 66

dodano: 2017-12-29

czytaj całość

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanych stanach prawnych

Prezydent Miasta Nowego Sącza wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, informuje o zamiarze wszczęcia w trybie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w gminie Nowy Sącz (...)

dodano: 2017-12-29

czytaj całość