Środa, 22 lutego 2017 Temp. max: 8 °C
Temp. min: 5 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1013.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Marta, Małgorzata, Nikifor
Szukaj:

Gospodarka mieniem

Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Nowego Sącza przeznaczonych do wynajmu (Rynek 3)

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(jednolity tekst: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu (...)

dodano: 2017-02-17

czytaj całość

Zawiadomienie w związku z podjęciem decyzji o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Szujskiego

W związku z podjęciem decyzji o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości obejmującej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 95/4 o powierzchni 0,1587 ha i 95/9 o powierzchni 0,0023 ha w obrębie 89, położona w Nowym Sączu przy ul. Szujskiego, uprzejmie informuję, że zgodnie z postanowieniami art. 136 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku (...)

dodano: 2017-02-15

czytaj całość

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat położonych przy ulicy Tarnowskiej

Działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2016r., poz. 2147, zm. Dz.U.2016, poz.2260) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Skarbu Państwa, a przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat: (...)

dodano: 2017-02-14

czytaj całość

Wykaz nieruchomości gruntowych Miasta Nowy Sącz, przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres do 3 lat przy ulicy Barbackiego

Działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2016r., poz. 2147, zm. Dz.U.2016, poz.2260) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego, bądź będących w posiadaniu Miasta Nowy Sącz (...)

dodano: 2017-02-03

czytaj całość

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży położonej przy ul. Paderewskiego

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147, ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym: (...)

dodano: 2017-02-01

czytaj całość

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek przy ul. Szarych Szeregów

Na podst. §38 ust.1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454 z późniejszymi zmianami) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Sączu pod nr GB-I.6640.9155.2016 (...)

dodano: 2017-01-31

czytaj całość

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek przy ul. Lwowskiej

Na podst. §38 ust.1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454 z późniejszymi zmianami) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Sączu pod nr GEO.6640.195.2017 (...)

dodano: 2017-01-31

czytaj całość

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz przeznaczonej do oddania w najem położonych przy ulicy Lwowskiej

Działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2016r., poz. 2147, zm. Dz.U.2016, poz.2260) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w najem na okres dłuższy niż trzy lata na podstawie (...)

dodano: 2017-01-30

czytaj całość