Wtorek, 21 listopada 2017 Imieniny obchodzą: Janusz, Konrad
Szukaj:

Gospodarka mieniem

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu położonej przy ul. Udzieli

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147, ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu: (...)

dodano: 2017-11-20

czytaj całość

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat, położonej przy ulicy Lwowskiej

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2016r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat: (...)

dodano: 2017-11-17

czytaj całość

Zawiadmomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych (ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich)

Na podst. §38 ust.1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454 z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 1629), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w (...)

dodano: 2017-11-15

czytaj całość

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych: działki ewidencyjnej nr 589 położonej w obrębie 113 (miasto Nowy Sącz) z działkami sąsiednimi nr dz. ew. 590, 325/5, 613, 595

Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2016.1034), w związku z art. 32 ust. 1-4 i art 11 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 z późn. zmian.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji (...)

dodano: 2017-11-15

czytaj całość

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych (ul. Długoszowskiego)

Na podst. §38 ust.1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454 z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 1629) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (...)

dodano: 2017-11-14

czytaj całość

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych (ul. Falkowska)

Na podst. §38 ust.1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454 z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 1629), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (...)

dodano: 2017-11-14

czytaj całość

Zawiadomieni o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic w obrębie nr 104 jednostka ewidencyjna miasto Nowy Sącz, oznaczonej numerem działki nr 3

Zawiadamia się, na podstawie § 38 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.) w związku z § 37 tego rozporządzenia i § 6 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów (...)

dodano: 2017-11-10

czytaj całość

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w obiekcie Krytej Pływalni w Nowym Sączu przy ul. Nadbrzeżnej 34

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w obiekcie Krytej Pływalni w Nowym Sączu przy ul. Nadbrzeżnej 34

dodano: 2017-11-10

czytaj całość

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w obiekcie Hali Widowiskowo - Sportowej w Nowym Sączu przy ul. Nadbrzeżnej 36

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w obiekcie Hali Widowiskowo - Sportowej w Nowym Sączu przy ul. Nadbrzeżnej 36

dodano: 2017-11-10

czytaj całość

Wykaz lokali stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Miasta Nowego Sącza przeznaczonych dowynajmu (ul. Paderewskiego)

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając na podstawie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na kolejny okres z dotychczasowymi najemcami, stanowiących własność (...)

dodano: 2017-11-09

czytaj całość