Środa, 29 marca 2017 Temp. max: 17 °C
Temp. min: 5 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1023.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Wiktor, Bertold, Helmut
Szukaj:

Gospodarka mieniem

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem na czas nieokreślony lokali użytkowych położonych przy ul. Batorego 81

Prezydent Miasta Nowego Sącza z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1 działając zgodnie z Zarządzeniem Nr 36/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Nowego Sącza (...)

dodano: 2017-03-23

czytaj całość

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego dot. inwestycji drogowej pn: „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie miejscowości Brzezna z drogą krajową nr 28” - odcinek II od km 3+865.00 do km 6+032.00.

Na podstawie art. 54 § 4 oraz art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm. ) w związku z art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t.j. Dz.U. z 2015r., (...)

dodano: 2017-03-21

czytaj całość

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz bądź będących w posiadaniu Miasta Nowy Sącz, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2016r., poz. 2147 ze zm) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat: (...)

dodano: 2017-03-21

czytaj całość

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej przy ul. Stolarskiej

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

dodano: 2017-03-20

czytaj całość

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej Nr 25

na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Gminy Nowy Sącz objętej Księgą Wieczystą Nr NS1S/00011705/5, położonej w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej Nr 25 ― zabudowanej budynkiem użytkowym działki gruntu o numerze ewidencyjnym 14/73 o powierzchni 0,0180 ha w obrębie 72.

dodano: 2017-03-17

czytaj całość

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zgodnie z § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2016.1034), zawiadamia się, że w dniu 04.04(wtorek) 2017 r o godz. 10:00 na gruncie zostaną przeprowadzone czynności ustalenia/przyjęcia przebiegu granicy części ulicy Osiedlowej - dz. 48, (...)

dodano: 2017-03-10

czytaj całość

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej przy ul. 1-go Maja

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147, ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym: (...)

dodano: 2017-03-06

czytaj całość

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu, przy Al. Batorego nr 62

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147, ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu: (...)

dodano: 2017-03-06

czytaj całość

Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Nowego Sącza przeznaczonych do wynajmu (Rynek 3)

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(jednolity tekst: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu (...)

dodano: 2017-02-17

czytaj całość