Poniedziałek, 26 czerwca 2017 Imieniny obchodzą: Jan, Paweł, Dawid
Szukaj:

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z art.10, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U., z 2016r. poz.23) art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz.469; z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie, ul. Dajwór 27, działającego przez (...)

dodano: 2017-06-20

czytaj całość

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

dodano: 2017-05-25

czytaj całość

Powiadomienie o wyniku Pierwszego Pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna wielkowymiarowego pozyskanego w 2016 r. w lesie komunalnym Las Falkowski.

W dniu 19 maja 2017 r. w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza Komisja Przetargowa przeprowadziła postępowanie w sprawie sprzedaży drewna wielkowymiarowego pozyskanego w lesie komunalnym Las Falkowski w 2016 r. (...)

dodano: 2017-05-23

czytaj całość

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci ciepłowniczej w kierunku zachodnim wraz z podłączeniem obiektów NEWAG”

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), informuję, że (...)

dodano: 2017-05-23

czytaj całość

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z art.10, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U., z 2016 r. poz.23) art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz.469; z późn. zm.) zawiadamiam (...)

dodano: 2017-05-23

czytaj całość

Obwieszczenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż całości drewna iglastego i liściastego wielkowymiarowego loco skład wywozowy w ilości 58,24 m3

Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz sprzeda w drodze PIERWSZEGO PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO całość drewna iglastego i liściastego wielkowymiarowego loco skład wywozowy w ilości 58,24 m3, w następujących rodzajach i klasach jakościowo-wymiarowych (...)

dodano: 2017-05-11

czytaj całość

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci ciepłowniczej w kierunku zachodnim wraz z podłączeniem obiektów NEWAG”

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego, prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci ciepłowniczej w kierunku zachodnim (...)

dodano: 2017-05-02

czytaj całość

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci ciepłowniczej w kierunku zachodnim wraz z podłączeniem obiektów NEWAG”

W nawiązaniu do postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56 z dnia 09.03.2017 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci ciepłowniczej w kierunku zachodnim wraz z (...)

dodano: 2017-05-02

czytaj całość