Czwartek, 18 stycznia 2018 Imieniny obchodzą: Piotr, Małgorzata
Szukaj:

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (ul. Śniadeckich)

Zgodnie z art.10, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U., z 2017r. poz.1257), art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz.1121) zawiadamiam, że na wniosek uzupełniony w dniu 4.12.2017r. przedłożony przez Pocztę Polską S.A. (...)

dodano: 2017-12-29

czytaj całość

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (ul. Zakładników)

Zgodnie z art.10, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U., z 2017r. poz.1257), art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz.1121) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 9.11.2017r. złożony przez PMP Style Sp. z o.o., Naściszowa 60, po (...)

dodano: 2017-12-22

czytaj całość

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (działka nr 122 obręb 112

Zgodnie z art.10, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U., z 2017r. poz.1257) art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz.1121) zawiadamiam, że na wniosek złożony w dniu 15.12.2017r. przez FAKRO PP Sp. z o.o.,, ul. Węgierska 144a w Nowym Sączu (...)

dodano: 2017-12-19

czytaj całość

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (działka nr 8/1, 8/2, 8/5, 8/7, 8/8, 6/2 i 7/1 obręb 33)

Zgodnie z art.10, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U., z 2017r. poz.1257), art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz.1121) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 18.12.2017r. złożony przez pana Henryka Szczygła, zam. ul. Chruślicka 18 (...)

dodano: 2017-12-19

czytaj całość

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie legalizacji urządzenia wodnego (ul. Zakładników)

Zgodnie z art.10, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U., z 2017r. poz.1257), art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz.1121) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 9.11.2017r. uzupełniony w dniu 16.11.2017r., złożony przez PMP Style Sp. z o.o., (...)

dodano: 2017-11-30

czytaj całość

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (Nawojowa – Bącza Kunina)

Zgodnie z art.10, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U., z 2017r. poz.1257), art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz.1121) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 7.11.2017r. wniesiony przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, (...)

dodano: 2017-11-30

czytaj całość

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (dot.: „EuroVelo 11”)

Zgodnie z art.10, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U., z 2017r. poz.1257), art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz.1121) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 15.11.2017r. złożony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, (...)

dodano: 2017-11-30

czytaj całość

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych „Sadeckich Wodociągów” Sp. z o.o. w Nowym Sączu, ścieków przemysłowych z myjni samochodowej

Zgodnie z art.10, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U., z 2017r. poz.1257), art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz.1121) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 26.10.2017r. przedłożony przez Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A., (...)

dodano: 2017-11-23

czytaj całość

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych „Sadeckich Wodociągów” Sp. z o.o. w Nowym Sączu, ścieków przemysłowych z myjni samochodowej (...)

Zgodnie z art.10, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U., z 2017r. poz.1257), art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz.1121) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 20.10.2017r. przedłożony przez Spółdzielnię Transportu Wiejskiego, (...)

dodano: 2017-11-23

czytaj całość

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu Wytwórni Mas Bitumicznych (przy ul. Jagodowej)

Zgodnie z art.10, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U., z 2017r. poz.1257) art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz.1121) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 30.10.2017r. wniesiony przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A., (...)

dodano: 2017-11-23

czytaj całość