Piątek, 18 sierpnia 2017 Imieniny obchodzą: Helena, Ilona, Laura
Szukaj:

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z art.10, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U., z 2017r. poz.1257), art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz.469; z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 30.05.2017r. złożonego przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego (...)

dodano: 2017-07-31

czytaj całość

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z art.10, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U., z 2017r. poz.1257), art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz.469; z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 30.06.2017r. przedłożony przez „Trans-Konspol” Sp. z o.o., (...)

dodano: 2017-07-28

czytaj całość

Informacja dla właścicieli lasów prywatnych i wspólnot gruntowych z terenu Miasta Nowy Sącz

Informujemy iż zgodnie z Ustawą o Lasach z dnia 28.09.1991 r , od dnia 15.07.2015 do dnia 15.08.2017 są prowadzone prace urządzeniowe na terenie Miasta Nowy Sącz w celu wykonania Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla właścicieli lasów prywatnych i wspólnot gruntowych z terenu Miasta (...)

dodano: 2017-07-25

czytaj całość

Informacja w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (uchwała antysmogowa)

Prezydent Miasta Nowego Sącza informuje, że od dnia 1 lipca 2017 roku obowiązuje przyjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwała nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (uchwała antysmogowa).

dodano: 2017-07-21

czytaj całość

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja kotła WR10 nr 4 w ciepłowni Milenium w Nowym Sączu w oparciu o technologię ścian szczelnych” planowanego na dz. nr ew. 37/15 obręb 64 w Nowym Sączu

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), informuję, że: (...)

dodano: 2017-07-18

czytaj całość

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z art.10, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U., z 2016r. poz.23; zm. Dz.U. z 2017r., poz.935), art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz.469; z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek „Mo-BRUK” S.A. Niecew 68 z dnia 7.06.2017r., (...)

dodano: 2017-07-03

czytaj całość

Informacja o wszczęciu postępowania

Starostwo Powiatowe w Gorlicach działając na podstawie art. 127 ust. 6, ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zmianami/ informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg (...)

dodano: 2017-06-29

czytaj całość