Wtorek, 25 kwietnia 2017 Temp. max: 17 °C
Temp. min: 10 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1015.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Marek, Jarosław, Elwira
Szukaj:

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wykonania przebudowy rowu melioracyjnego „R-1” (...)

Zgodnie z art.10, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U., z 2016r. poz.23) art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz.469; z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek pana Zbigniewa Tokarczyka, zam. ul. Długoszowskiego 35 w Nowym Sączu (...)

dodano: 2017-04-24

czytaj całość

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wprowadzania wód opadowych i roztopowych zbieranych kanalizacja deszczową z terenu objętego Strefą Aktywności Gospodarczej w Limanowej

Zgodnie z art.10, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U., z 2016r. poz.23) art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz.469; z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Powiatu Limanowskiego w Limanowej, działającego przez pana Mateusza Kłosowskiego (...)

dodano: 2017-04-24

czytaj całość

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art.10, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U., z 2016r. poz.23) art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz.469; z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Sądeckich Wodociągów Sp. z o.o., ul. W. Pola 22 w Nowym Sączu (...)

dodano: 2017-04-18

czytaj całość

Ogłoszenie dot. przedsięwzięcia pn.: „Zakład Z2 – Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjno – magazynowej – obiekt nr 1, wraz z przebudową budynku zaplecza biurowo-socjalnego oraz budową, przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej, linia do malowania proszkowego w hali produkcyjno-magazynowej – obiekt nr 2”

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), informuję, że:

dodano: 2017-04-13

czytaj całość

Informacja o akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wsciekliźnie

Zgodnie z pismem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2017 r., znak: WIW-ChZ.913.6.22.2017 podaję niniejszą informację do wiadomości mieszkańcom Miasta Nowego Sącza.

dodano: 2017-04-12

czytaj całość

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art.10, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U., z 2016r. poz.23) art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz.469; z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek BGM s.c. M. Baran, K. Zieliński w Wielogłowach z dnia 6.03.2017r. zostało wszczęte (...)

dodano: 2017-03-30

czytaj całość

AKCJA DERATYZACJI NA TERENIE MIASTA NOWEGO SĄCZA

W nawiązaniu do pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu z dnia 13 marca 2017 r., znak: PSE-NEP-430-25/2017 - Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Nowego Sącza przypomina o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji w terminie od 20.03.2017 r. do 21.04.2017 r.

dodano: 2017-03-17

czytaj całość

Zawiadomienie dotyczące przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci ciepłowniczej w kierunku zachodnim wraz z podłączeniem obiektów NEWAG”

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (...)

dodano: 2017-03-15

czytaj całość

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art.10, art.61, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016r.,poz.23), art..64a ust.4 i art. 127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz.469; z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne n(...)

dodano: 2017-02-27

czytaj całość