Środa, 01 marca 2017 Temp. max: 7 °C
Temp. min: 0 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1000.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Albin(a), Antoni(na), Joanna, Radosław(a)
Szukaj:

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art.10, art.61, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016r.,poz.23), art..64a ust.4 i art. 127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz.469; z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne n(...)

dodano: 2017-02-27

czytaj całość

Zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z art.10, art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz.23) art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz.469; z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Zarządu (...)

dodano: 2017-02-21

czytaj całość

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z art.10, art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz.23) art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz.469; z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Powiatowego zarządu Drogowego w Gorlicach, działającego przez pełnomocnika (...)

dodano: 2017-02-15

czytaj całość

Ogłoszenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 drzew z terenu działki ew. nr 68/4 w obrębie 32 przy ul. Westerplatte w Nowym Sączu

Na podstawie art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) informuję, że: (...)

dodano: 2017-02-10

czytaj całość

Zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z art.10, art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz.23) art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz.469; z późn. zm.) zawiadamiam, (...)

dodano: 2017-02-09

czytaj całość

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie podłączenia budynku do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej; zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3; zakup i montaż przydomowej przepompowni ścieków

Miasto Nowy Sącz ogłasza nabór wniosków w 2017 r. o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, realizowanych na terenie miasta Nowego Sącza, których przedmiotem jest: (...)

dodano: 2017-01-30

czytaj całość

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na zakup i montaż kolektorów słonecznych

Miasto Nowy Sącz ogłasza nabór wniosków w 2017 r. o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, realizowanych na terenie miasta Nowego Sącza, których przedmiotem jest: zakup i montaż kolektorów słonecznych (...)

dodano: 2017-01-30

czytaj całość

Zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z art.10, art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz.23) art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz.469; z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki „FAKRO PP” Sp. z o.o. (...)

dodano: 2017-01-25

czytaj całość

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z art.10, art.61, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz.23) art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz.469) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek „Shell Polska” Sp. z o.o. (...)

dodano: 2017-01-18

czytaj całość