Poniedziałek, 23 października 2017 Imieniny obchodzą: Seweryn, Marlena
Szukaj:

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z malarnią proszkową”

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), informuję, że: (...)

dodano: 2017-10-13

czytaj całość

Akcja deratyzacji na terenie Miasta Nowego Sącza

W nawiązaniu do pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu z dnia 25 września 2017 r., znak: PSE-NEP-430-114/2017 - Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Nowego Sącza przypomina o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji w terminie od 16.10.2017 r. do 17.11.2017 r. Deratyzację należy przeprowadzić zgodnie z (...)

dodano: 2017-10-11

czytaj całość

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie tworzyw sztucznych”

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), informuję, że: (...)

dodano: 2017-09-26

czytaj całość

Ogłoszenie o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.), informuję, że: (...)

dodano: 2017-09-21

czytaj całość

Zawiadomienie dotyczące przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod - kan do budynków w rejonie ulic Sołeckiej i Majdan w Nowym Sączu”

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017

dodano: 2017-09-20

czytaj całość

Komunikat w sprawie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjacych przeciw wściekliźnie

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego, w dniach od 21 do 30 września 2017 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

dodano: 2017-09-19

czytaj całość

Informacja o akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Informacja o akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

dodano: 2017-09-11

czytaj całość

Ogłoszenie dotyczące iprzedsięwzięcia pn.: „Zbieranie złomu oraz przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne” planowanego przy ul. Zakładników

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), informuję, że: (...)

dodano: 2017-09-01

czytaj całość

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z art.10, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U., z 2017r. poz.1257), art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz.1121) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 09.05.2017r. (data wpływu 21.06.2017r.) złożony przez JG Inwest Sp. z o.o., ul. (...)

dodano: 2017-08-28

czytaj całość

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z art.10, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U., z 2017r. poz.1257), art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz.469; z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 30.05.2017r. złożonego przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego (...)

dodano: 2017-07-31

czytaj całość