Czwartek, 22 marca 2018 Imieniny obchodzą: Katarzyna, Bogusław, Paweł
Szukaj:

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Budowa mroźni składowej z infrastrukturą” planowanego na dz. nr ew. 60/5 i 60/6 w obrębie 109 w Nowym Sączu przy ul. Węgierskiej

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Budowa mroźni składowej z infrastrukturą” planowanego na dz. nr ew. 60/5 i 60/6 w obrębie 109 w Nowym Sączu przy ul. Węgierskiej

dodano: 2018-03-13

czytaj całość

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Budowa mroźni składowej z infrastrukturą” planowanego na dz. nr ew. 60/5 i 60/6 w obrębie 109 w Nowym Sączu przy ul. Węgierskiej

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Budowa mroźni składowej z infrastrukturą” planowanego na dz. nr ew. 60/5 i 60/6 w obrębie 109 w Nowym Sączu przy ul. Węgierskiej

dodano: 2018-03-13

czytaj całość

Powiadomienie o wyniku Pierwszego Pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna wielkowymiarowego pozyskanego w 2017 r. w lesie komunalnym Las Falkowski.

Powiadomienie o wyniku Pierwszego Pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna wielkowymiarowego pozyskanego w 2017 r. w lesie komunalnym Las Falkowski.

dodano: 2018-02-16

czytaj całość

Komunikat dla Podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami

Komunikat dla Podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami

dodano: 2018-02-07

czytaj całość

Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż całości drewna iglastego i liściastego wielkowymiarowego loco skład wywozowy w ilości 70,16 m3

Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż całości drewna iglastego i liściastego wielkowymiarowego loco skład wywozowy w ilości 70,16 m3

dodano: 2018-02-07

czytaj całość

Ogłoszenie naboru wniosków w 2018 r. o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, realizowanych na terenie miasta Nowego Sącza (kolektory słoneczne)

Ogłoszenie naboru wniosków w 2018 r. o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, realizowanych na terenie miasta Nowego Sącza (kolektory słoneczne)

dodano: 2018-02-05

czytaj całość

Ogłoszenie naboru wniosków w 2018 r. o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, realizowanych na terenie miasta Nowego Sącza (m.in. przydomowe oczyszczalnie)

Ogłoszenie naboru wniosków w 2018 r. o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, realizowanych na terenie miasta Nowego Sącza (m.in. przydomowe oczyszczalnie)

dodano: 2018-02-05

czytaj całość

Ogłoszenie naboru wniosków w 2018 r. o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji polegającej na zmianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap II

Ogłoszenie naboru wniosków w 2018 r. o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji polegającej na zmianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap II

dodano: 2018-02-05

czytaj całość

Ogłoszenie dotyczące zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 75 (DK75) na odc. Brzesko – Nowy Sącz”

Ogłoszenie dotyczące zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 75 (DK75) na odc. Brzesko – Nowy Sącz”

dodano: 2018-01-31

czytaj całość

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (ul. Śniadeckich)

Zgodnie z art.10, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U., z 2017r. poz.1257), art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz.1121) zawiadamiam, że na wniosek uzupełniony w dniu 4.12.2017r. przedłożony przez Pocztę Polską S.A. (...)

dodano: 2017-12-29

czytaj całość