Czwartek, 05 maja 2016 Temp. max: 17 °C
Temp. min: 7 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1022.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Irena, Waldemar, Hilary
Szukaj:


Rozpoczynają się konsultacje społeczne dot. Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022

Prezydent Nowego Sącza zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta.

dodano: 2016-05-04 czytaj całość

Kamienne gody w ratuszu

W dniu dzisiejszym Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak gościł obchodzących 70. rocznicę pożycia małżeńskiego Marię i Stanisława Wojnarowskich, którzy są przykładem wieloletniej miłości i wspólnego trwania w pokonywaniu trudów życia codziennego. W spotkaniu uczestniczył także Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż, Małgorzata Antkiewicz

dodano: 2016-05-04 czytaj całość

Zgłoś swoje dziecko do XIX Konkursu Piosenki Dziecięcej "Tralalalaliada"

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do XIX edycji Konkursu Piosenki Dziecięcej "Tralalalaliada". Do udziału zapraszamy wszystkie dzieci, które nie ukończyły jeszcze ósmego roku życia. Konkurs odbędzie się 31 maja (wtorek) o godz. 9:00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury przy Al. Wolności 23.

dodano: 2016-05-04 czytaj całość

Dzień Ekologiczny w Szkole Podstawowej nr 8

Jak co roku od 13 lat na wiosnę z okazji DNIA ZIEMI w Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi odbył się w Turniej Ekologiczny klas V. Celem turnieju była edukacja ekologiczna w formie zabawy, która koncentrowała się wokół tegorocznego hasła przewodniego: „Woda – nasz naturalny skarb”.

dodano: 2016-05-04 czytaj całość

Egzamin maturalny 2016 rozpoczęty!

W nowosądeckich szkołach rozpoczęły się egzaminy maturalne, w których według deklaracji weźmie udział 1852 uczniów z placówek publicznych. W sumie do 27 maja maturzyści przystąpią do sześciu egzaminów - czterech pisemnych i dwóch ustnych.

dodano: 2016-05-04 czytaj całość

Nowy Sącz: Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Bazylice św. Małgorzaty rozpoczęły się w Nowym Sączu obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W Eucharystii celebrowanej przez Prepozyta Kapituły Kolegiackiej ks. dr Jerzego Jurkiewicza wzięli udział Zastępcy Prezydenta Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż i Wojciech Piech. Uroczystość zgromadziła poczty sztandarowe

dodano: 2016-05-03 czytaj całość


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 24”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XIX/657/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 24”

dodano: 2016-03-04 czytaj całość

Obwieszczenie Prezydenta Miasta w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Nowego Sącza

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 446) oraz art. 11 ust. 3 i art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) zawiadamiam o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie wyznaczenia obszaru (...)

dodano: 2016-05-02 czytaj całość

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o przesunięciu terminu zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości stanowiące działki o numerach ewidencyjnych 4575/9 i 4579/2 położone w Rabce-Zdrój

Na podstawie art. 36 § 1 w związku z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 23), Prezydent Miasta Nowego Sącza zawiadamia, że z uwagi na dodatkowe postępowanie wyjaśniające nie jest możliwe wydanie, w terminie wyznaczonym zawiadomieniem z dnia 5 stycznia 2015 r., (...)

dodano: 2016-05-02 czytaj całość

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o przesunięciu terminu zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 4535/1 położonej w Rabce-Zdrój

Na podstawie art. 36 § 1 w związku z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 23), Prezydent Miasta Nowego Sącza zawiadamia, że z uwagi na dodatkowe postępowanie wyjaśniające nie jest możliwe wydanie, w terminie wyznaczonym zawiadomieniem z dnia 5 stycznia 2015 r.,decyzji (...)

dodano: 2016-05-02 czytaj całość

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie prawego wału przeciwpowodziowego w km 0+080 (odcinek k/Korala) i km 0+400 (odcinek k/Mleczarni) przez likwidację odsypiska w km 105+630 – 106+000 w korycie rzeki Dunajec” w Nowym Sączu”

W nawiązaniu do postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Trans-Konspol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grottgera 3, 33-300 Nowy Sącz z dnia 28.01.2015 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie prawego wału przeciwpowodziowego w km 0+080 (odcinek k/Korala) (...)

dodano: 2016-04-29 czytaj całość


Informacje o jakości powietrza

dodano: 2015-02-04
Sprawozdania
z działalności prezydenta

wszystkie