Wtorek, 28 lipca 2015 Temp. max: 25 °C
Temp. min: 12 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1007.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Wiktor, Innocenty, Marceli
Szukaj:

Najnowsze wydarzenia

Jeszcze do 31 lipca można się zgłaszać do 8. Nutella Mini Tour de Pologne

To już ostatnie dni na zgłaszanie się (do 31 lipca) do udziału w wyścigu Nutella Mini Tour de Pologne, który zagości 5 sierpnia w Nowym Sączu. Będzie to wydarzenie towarzyszące 72. Tour de Pologne. Jego założenie opiera się na stworzeniu dzieciom i młodzieży warunków do rywalizacji na trasie jaką pokonują zawodowi kolarze. [ czytaj więcej ]

Bezpieczne wakacje 2015

Zajęcia fitness w Parku Strzeleckim, czyli kolejna niedziela z atrakcjami

Niedziela (26 lipca) w Parku Strzeleckim była tym razem wyzwaniem dla wszystkich, którzy lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Podczas bloku tematycznego "W zdrowym ciele zdrowy duch", odbyły się zajęcia fitness dla małych i dużych Sądeczan. W godz. 16:00-19:00 każdy mógł spróbować intensywnych ćwiczeń pod okiem doświadczonej instruktorki.

dodano: 2015-07-27 czytaj całość

"Bezpieczne Wakacje 2015": Aktywny wtorek na obiektach MOSiR

Wotrek (28 lipca) będzie czasem wielu aktywnych zajęć przygotowanych m.in. przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wśród nich zajęcia na basenie czy ściance wspinaczkowej (ul. Nadbrzeżna), a także zabawy rekreacyjne na hali sportowej przy ul. Na Rurach. To jednak nie jedyne niespodzianki przygotowane dla grup zorganizowanych w zarządach osiedli

dodano: 2015-07-27 czytaj całość

Wiadomości

Obwodnica Północna na finiszu

Zobacz jak wygląda inwestycja Obwodnica Północna z nowym mostem na Dunajcu na finiszu realizacji.

dodano: 2015-07-27 czytaj całość

Wszystko o budżecie obywatelskim: www.bo.nowysacz.pl

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Nowego Sącza, od 17 sierpnia do 30 września, pełnoletni mieszkańcy zameldowani na terenie miasta, mogą składać swoje projekty do budżetu obywatelskiego dla Nowego Sącza. W sumie na ten cel została przeznaczona kwota 2 mln zł.

dodano: 2015-07-27 czytaj całość

Zespoły regionalne z różnych stron świata pożegnały Nowy Sącz

Mszą świętą na placu przy Bazylice św. Małgorzaty rozpoczął się ostatni dzień 23. Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych "Święto Dzieci Gór". Po eucharystii wszystkie zespoły przeszły pod sądecki Ratusz, gdzie pamiątkowym zdjęciem pożegnały miasto Nowy Sącz.

dodano: 2015-07-26 czytaj całość

Naseje - Folklore Dancing Dabka oraz Mali Lipniczanie w ostatnim dniu prezentacji festiwalowych

Sobota (25 lipca), to ostatni dzień prezentacji podczas festiwalu "Święto Dzieci Gór". Publiczność dopisała i o godz. 11:00 przed ratuszem, jak co dzień, zgromadzili się Sądeczanie. A na scenie można było podziwiać zespół Naseje - Folklore Dancing Dabka z Bet Dżan w Izraelu oraz Mali Lipniczanie z Lipnicy Wielkiej.

dodano: 2015-07-25 czytaj całość

Serbsko-krakowscy kamraci zatańczyli przed Sądeczanami

W piątek, na scenie przed ratuszem, sądeckiej publiczności zaprezentowała się przedostatnia kamracka para w ramach festiwalu "Święto Dzieci Gór". Wystąpiły zespoły: Krakowiaczek z Grójca oraz Sloboda z Nowego Sadu w Serbii, ktore wieczorem o godz. 19:00 w hali sportowej MOSiR zaprezentują się podczas głównego koncertu dnia serbsko-krakowskiego.

dodano: 2015-07-24 czytaj całość

Autobus Energetyczny na sądeckim Rynku

W najbliższy wtorek i środę (28 i 29 lipca), w godz. 9-17 na sądeckim Rynku parkował będzie Autobus Energetyczny – mobilne centrum edukacyjno-informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu.

dodano: 2015-07-24 czytaj całość

Nagroda dla Sądeckiej Biblioteki Publicznej

Sądecka Biblioteka Publiczna zdobyła II miejsce w ogólnopolskim konkursie na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2015.

dodano: 2015-07-24 czytaj całość

Obwieszczenia, zawiadomienia, komunikaty

Ogłoszenie owyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 9”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póżn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXI/282/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 9”

dodano: 2015-07-22 czytaj całość

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomość gruntową położoną przy ulicy Batalionów Chłopskich w Nowym Sączu

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomość gruntową położoną przy ulicy Batalionów Chłopskich w Nowym Sączu

dodano: 2015-07-27 czytaj całość

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomość gruntową położoną przy ulicy Batalionów Chłopskich w Nowym Sączu

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomość gruntową położoną przy ulicy Batalionów Chłopskich w Nowym Sączu.

dodano: 2015-07-27 czytaj całość

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu na rzece Dunajec w ciągu ul. Legionów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Bulwar Narwiku- Legionów-Tarnowska oraz skrzyżowania ulic Krakowska-Dunajcowa-Starowiejska”

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz

dodano: 2015-07-23 czytaj całość

Ostrzeżenia i alarmy

Informacje o jakości powietrza

Aktualny stan jakości powietrza dla miasta Nowego Sącza.

dodano: 2015-02-04 czytaj całość

Ostrzeżenie meteorologiczne - silne burze

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu informuje, że IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Krakowie wydało komunikat-ostrzeżenie meteorologiczne o silnych burzach.

dodano: 2015-07-25 czytaj całość

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I: 29

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu informuje, że IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało komunikat – gwałtowne wzrosty stanów wody.

dodano: 2015-07-23 czytaj całość

Ostrzezenie meteorologiczne Nr 64 burze z gradem

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu informuje, że IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało komunikat – silne burze z gradem.

dodano: 2015-07-23 czytaj całość


Festiwal WAKACJE Z MUZYKĄ - XX Międzynarodowy Kurs Interpretacji Muzycznej

Sprawozdania
z działalności prezydenta

wszystkie