Niedziela, 28 sierpnia 2016 Temp. max: 31 °C
Temp. min: 16 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1021.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Aleksander, Patrycja, Augustyn
Szukaj:

Najnowsze wydarzenia

Markus Lustig: Moje serce zawsze myśli o Sączu

Dokładnie 74 lata temu, 23 sierpnia 1942 r. rozpoczęła się likwidacja nowosądeckiego getta. Niemcy wysłali do obozu zagłady w Bełżcu ok. 16 tys. mieszkańców Nowego Sącza i Sądecczyzny w ramach akcji Reinhard, która zakładała zgładzenie ludności żydowskiej. W rocznicę tego wydarzenia na Placu 3 Maja odbyły uroczystości upamiętniające ofiary nazistowskiej [ czytaj więcej ]


Bezpieczne Wakacje 2016, 29 sierpnia (poniedziałek): Festiwale i festyny

Zajęcia w ramach Bezpiecznych Wakacji to nie tylko doraźne zapełnienie wolnego czasu. To, czego dzieci nauczą się na zajęciach, prezentują potem na występach.

dodano: 2016-08-26 czytaj całość


Przeszczep to więcej niż połowa sukcesu w walce z chorobą - zostań potencjalnym dawcą "Pomóż Patrykowi i innym"

W sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące zbliżającej się w Nowym Sączu akcji "Pomóż Patrykowi i innym". O historii Patryka, szczegółach akcji oraz byciu faktycznym dawcą mówili rozmawiali Michał Mrowca tata Patryka, Piotr Mrowca wujek Patryka, Iwona Surówka faktyczny dawca szpiku, Aneta Niemiec ciocia Nikoli oraz

dodano: 2016-08-24 czytaj całość

Czy powstanie linia kolejowa Podłęże – Piekiełko? – konsultacje

Minister Infrastruktury i Budownictwa skierował do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku.

dodano: 2016-08-26 czytaj całość

Sądecka Biblioteka: Warsztaty z Duszą

Przez całe wakacje w Sądeckiej Bibliotece Publicznej odbywały się Warsztaty Rozwoju Osobistego - JESTEM..., przeznaczone dla młodzieży gimnazjalnej. Uczestnikami byli młodzi ludzie nie tylko z Nowego Sącza, ale także z Zabrzeży, Tylmanowej i Limanowej.

dodano: 2016-08-26 czytaj całość

Ewakuacja – jak się zachować?

Ewakuacja: jak się zachować? Odpowiada na to ulotka opracowana przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza.

dodano: 2016-08-26 czytaj całość

Nowy Sącz - Chorzów. Integracja

Trzy dni (27 - 29 sierpnia) potrwa artystyczna integracja pomiędzy Nowym Sączem i Chorzowem. W naszym mieście oglądać będziemy spektakle i koncerty z Chorzowa. Nasze, wyprodukowane w Miejskim Ośrodku Kultury, zostaną pokazane w śląskim mieście.

dodano: 2016-08-25 czytaj całość

„Kociołek” w Miasteczku Galicyjskim. Będzie smacznie!

Prezentacje kuchni regionalnych, degustacje i pokazy gotowania o tylko część atrakcji, na które w najbliższą niedzielę (28 sierpnia) zaprasza Miasteczko Galicyjskie. W czasie imprezy zostanie rozstrzygnięty konkursu o laur VIII Festiwalu Kulinarnego "Kociołek Galicyjski".

dodano: 2016-08-25 czytaj całość


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic części działki przy ul. Jaworzyńskiej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 135/4 w obrębie 115 z działkami sąsiednimi tj.: 135/3, 135/5 i 136 w obrębie 115.

Na podst. §38 ust.1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454 z późniejszymi zmianami) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Sączu pod nr GB-I-6640.4628.2016, działając na podstawie zlecenia właścicieli nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy (...)

dodano: 2016-08-26 czytaj całość

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn. „Odzysk kordu stalowego z zabrudzeniem gumowy oraz tekstylnym wraz ze zbieraniem odpadów złomów metali” planowanego na dz. nr ew. 7/1, 8/2, 10/2 obręb 100 w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej 174

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (...)

dodano: 2016-08-24 czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z budową słupów oświetleniowych na części działek nr 329/2, 295/2, 294/2, 293/5, 278, 292/10, 291/1, 289/3 w obrębie 123 w Nowym Sączu, przy ulicy Gwiaździstej Bocznej”

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 z późń. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta (...)

dodano: 2016-08-24 czytaj całość

Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, na okres 21 dni wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego

W dniu 22 sierpnia 2016 roku podano do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Nowego Sącza, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego (...)

dodano: 2016-08-23 czytaj całość

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem na czas nieokreślony lokali użytkowych położonych przy ul. Batorego 81 i Rynek 19

Prezydent Miasta Nowego Sącza z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1działając zgodnie z Zarządzeniem Nr 36/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Nowego Sącza (...)

dodano: 2016-08-23 czytaj całość


Informacje o jakości powietrza

dodano: 2015-02-04