Wtorek, 31 maja 2016 Temp. max: 26 °C
Temp. min: 12 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1009.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Aniela, Petronela, Kamila
Szukaj:

Najnowsze wydarzenia

50 lat posługi kapłańskiej - Jubileusz Ks. Prałata Józefa Atłasa

W Kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Biegonicach odbyła się uroczysta Msza Św. w podziękowaniu za 50 lat kapłańskiej posługi Ks. Prałata Józefa Atłasa. Mszy przewodniczył ks. Prałat Kazimierz Pach. W uroczystej sumie udział wzięli Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Michał Kądziołka, a także Burmistrz Starego [ czytaj więcej ]


Weryfikacja projektów zakończona. Teraz kampania i głosowanie

Trwa realizacja budżetu obywatelskiego. Zakończony został etap weryfikacji złożonych projektów, odbyło się także losowanie ich kolejności na liście do głosowania. - Wnioski są bardzo dobrze przygotowane - podkreślił Zastępca Prezydenta Wojciech Piech.

dodano: 2016-05-30 czytaj całość

"Woda źródłem życia" - festiwal biegowy już 1 czerwca!

1 czerwca na sportowo? Dlaczego nie! Z pomysłem organizacji Festiwalu Biegowego w Dniu Dziecka wyszły Sądeckie Wodociągi i Uczniowski Klub Sportowy Evan. Impreza odbędzie się pod honorowym patronatem prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka.

dodano: 2016-05-30 czytaj całość

Poświęcenie tablicy uapmiętniającej 1050. rocznicę Chrztu Polski i Groty Matki Bożej z Lourdes w Zabełczu

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak wraz z Zastępcą Prezydenta Wojciechem Piechem przy Grocie Matki Bożej z Lourde w Zabełczu dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej 1050. rocznicę Chrztu Polski. O godz. 18:00 przy Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej odbył się również uroczysty Apel Jasnogórski połączony

dodano: 2016-05-30 czytaj całość

Prezentowali motocykle i wspierali rodziny zastępcze

W sobotę do Nowego Sącza przyjechali członkowie Stowarzyszenia Shadow Owners Club, z których większość to właściciele kultowej Hondy Shadow. Wizyta stała się okazją do odwiedzenia ciekawych miejsc w naszym mieście, a także do udziału w Dniu Rodzicielstwa Zastępczego w Miasteczku Galicyjskim. Tam motocykliści przygotowali dla najmłodszych

dodano: 2016-05-30 czytaj całość

Stare starocie, czyli gratka dla kolekcjonerów i nie tylko

Po raz ósmy nowosądecki rynek zamienił się w miejsce niecodzienne. Pod ratuszem zgromadzili się kolekcjonerzy przedmiotów z minionych epok. Zapełnione starociami stoiska przyciągnęły uwagę zarówno amatorów pamiątek ubiegłych lat, a nawet wieków, jak i przypadkowych przechodniów. Wydarzenie, które swoim patronatem objął Prezydent Miasta nowego Sącza Ryszard

dodano: 2016-05-29 czytaj całość

Święto Rodzin Zastępczych w Miasteczku Galicyjskim

W ramach odbywającego się Tygodnia Rodzicielstwa Zastępczego w Miasteczku Galicyjskim odbył się Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, organizowany przez Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu. Tradycyjnie wydarzenie rozpoczęło się Mszą Świętą w wyjątkowej scenerii Kościoła św. Piotra i Pawła w Sądeckim Parku Etnograficznym.

dodano: 2016-05-29 czytaj całość


Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 32, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 9 w Nowym Sączu, ul. Piramowicza 16, Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych im. Gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu, (...)

dodano: 2016-05-31 czytaj całość

Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za 1/18 części nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1/41 położoną w obrębie 10 miasta Nowego Sącza

Działając na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), zawiadamiam, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za udział Pana Edwarda Lewczaka s. Edwarda i Jadwigi wynoszący 1/18 cz. w nieruchomości położonej w obr. 10 m. Nowego Sącza, (...)

dodano: 2016-05-31 czytaj całość

Ogłoszenie dotyczące zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych, obejmująca: budowę stacji trafo, przebudowę lub/i budowę nowych odcinków kablowych sieci SN relacji stacja trafo „PARK WP” [8950] – „OGRODOWA PWSZ” [82524] – „BETONIARNIA [8433] (...)

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 199, ze zm.) (...)

dodano: 2016-05-30 czytaj całość

Informacje podsumowujące przebieg spotkania oraz debaty publicznej, które odbyły się w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Nowego Sącza.

Informacje podsumowujące przebieg spotkania oraz debaty publicznej, które odbyły się w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Nowego Sącza.

dodano: 2016-05-25 czytaj całość

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 226 – wł. Gmina Podegrodzie Drogi, a działką: Słaby Stanisław- dz. nr 225, w obr. Chochorowice, gm. Podegrodzie

Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454), w zw. z art. 32 ust. 1–4 i art. 11 ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.), zawiadamiam...

dodano: 2016-05-25 czytaj całość


Informacje o jakości powietrza

dodano: 2015-02-04