Piątek, 28 października 2016 Temp. max: 12 °C
Temp. min: 8 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1034.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Szymon, Tadeusz
Szukaj:

Najnowsze wydarzenia

Prezydent Ryszard Nowak z wizytą u Ministra Finansów

Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak spotkał się w Warszawie z Ministrem Finansów Wiesławem Janczykiem. - To było dobre merytoryczne spotkanie, które dotyczyło spraw związanych z regionem, a przede wszystkim kwestii odnoszących się do finansów samorządów - podkreślił prezydent. [ czytaj więcej ]


Wyniki wyborów do Zarządu Osiedla Nawojowska

W środę (26 października) w Szkole Podstawowej nr 15 w Nowym Sączu odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze osiedla Nawojowska. Wzięło w nim udział 58 uprawnionych do głosowania mieszkańców.

dodano: 2016-10-26 czytaj całość


"Błękitny węgiel" w Kotlinie Sądeckiej

Z inicjatywy prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka kilkanaście miast i gmin subregionu sądeckiego starać się będzie o poprawę jakości powietrza z wykorzystaniem nowatorskiego paliwa. Pokaz spalania tradycyjnego węgla kamiennego oraz ekologicznego „błękitnego węgla” był częściąspotkania sygnatariuszy porozumienia „Kotlina Sądecka w zdrowej atmosferze”.

dodano: 2016-10-27 czytaj całość

"Chmura-2016". Ocena: zadania wykonane

W sądeckim ratuszu odbyło się spotkanie podsumowujące ćwiczenia pod kryptonimem "Chmura-2016", które odbyły się w dniach 13-14 października bieżącego roku. Przedstawiciele jednostek, które realizowały zadania wynikające ze scenariusza ćwiczeń, oceniły ich przebieg i swoje doświadczenia.

dodano: 2016-10-28 czytaj całość

Organizacja ruchu przy cmentarzach w okresie Wszystkich Świętych

Na czas Wszystkich Świętych tj. w okresie od 29.10.2016 r. do 02.11.2016 r. w rejonach cmentarzy na terenie Miasta Nowego Sącza wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.

dodano: 2016-10-28 czytaj całość

W dniu 1. listopada zmiany w rozkładzie jazdy MPK

W dniu 1. listopada autobusy komunikacji miejskiej będą kursować według rozkładu jazdy obowiązującego w Niedziele i Święta. W tym dniu zostanie także uruchomiona specjalna linia "0", która połączy sądeckie cmentarze ułatwiając dojazd do nich.

dodano: 2016-10-28 czytaj całość

Dary dla dzieci z Donbasu. "Wielkie dziękuję"

Wiele ukraińskich dzieci z polskimi korzeniami musiało uciekać przed wojną w Donbasie. Sądeczanie o nich nie zapomnieli. Wczoraj (27 października) ponad 20 z nich zostało przyjętych przez Zastępcę Prezydenta Nowego Sącza Jerzego Gwiżdża. Wyjadą z darami, które zebrali dla nich mieszkańcy naszego miasta. "Wielkie dziękuję" - mówią obdarowani.

dodano: 2016-10-28 czytaj całość

Piotr Polk zaśpiewał dla mecenasów Jesiennego Festiwalu Teatralnego

W Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się podsumowanie jubileuszowego XX Jesiennego Festiwalu Teatralnego w Nowym Sączu. Organizatorzy w wyjątkowy, muzyczny sposób podziękowali mecenasom, którzy w ostatnich dwudziestu latach wspierali organizację festiwalu. Na scenie zaśpiewał Piotr Polk wraz z zespołem, a zaproszeni goście – wśród których byli obecni zastępcy

dodano: 2016-10-27 czytaj całość

Maroko na fotografiach Alicji Przybyszowskiej. Wystawa w CIT

Maroko, jego krajobrazy, mieszkańców i architekturęmożna będzie obejrzeć na fotografiach Alicji Przybyszowskiej w Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu. Wystawa będzie czynna od 28 października (piątek).

dodano: 2016-10-27 czytaj całość

Wspólnie o czystsze powietrze. Konferencja w ratuszu

Czy "błękitny węgiel" ogrzeje Sądecczyznę? Z inicjatywy prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka kilkanaście miast i gmin subregionu sądeckiego starać się będzie o poprawę jakości powietrza właśnie z wykorzystaniem tego nowatorskiego paliwa. Ma się to odbyć w ramach programu "Eksperyment Sądecki 2".

dodano: 2016-10-26 czytaj całość

Mistrz Polski w boksie z wizytą u Prezydenta

Prezydent Ryszard Nowak spotkał się dzisiaj z Szymonem Golonką, aktualnym Mistrzem Polski w boksie młodzików. Zawodnikowi UKS Evan towarzyszył trener Krzysztof Bulanda.

dodano: 2016-10-26 czytaj całość

"Kujawski Wianek" dla Zespołu Regionalnego "Sądeczanie"

Zespół Regionalny "Sądeczanie", działający pod patronatem Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu, wytańczył I miejsce na VI Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Folklorystycznych "O kujawski wianek". Festiwal odbył się 22 października w Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku.

dodano: 2016-10-25 czytaj całość


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz-34”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVI/172/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza (...)

dodano: 2016-10-21 czytaj całość

Ogłoszenie dotyczące inwestycji pn: Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 – o segment dydaktyczny wraz z salą gimnastyczną, na działce nr 39/3 w obrębie 90 w Nowym Sączu, przy ulicy Grota Roweckiego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza (...)

dodano: 2016-10-28 czytaj całość

Ogłoszenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: o wykonanie przekroczenia siecią wodociągowa z rur PE Ф 110 mm koryta potoku Żeglarka pod dnem w km 2+570 w rejonie ul. Radzieckiej w Nowym Sączu

Zgodniez art.10, art.61, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekstjedn.Dz.U. z 2016r.,poz.23), art. 127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekstjedn.Dz.U. z 2015r., poz.469) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek „Sądeckich Wodociągów” Sp.z o.o. (...)

dodano: 2016-10-28 czytaj całość

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 1702 położoną w obrębie Dębno, gm. Nowy Targ

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), Prezydent Miasta Nowego Sącza zawiadamia, że na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 i ust.5, art. 18 ust.1, art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (...)

dodano: 2016-10-27 czytaj całość

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej” w Nowym Sączu

W nawiązaniu do postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek Miasta Nowy Sącz reprezentowanego z upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza przez Panią Annę Małek Laboratorium Architektury w Rudzie Śląskiej z dnia 11.02.2016 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. (...)

dodano: 2016-10-25 czytaj całość


Informacje o jakości powietrza

dodano: 2015-02-04
Monitoring lokalny jakości powietrza:
Wartości średnie z ostatniej godziny

Stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu [μg/m³]
Zobacz wyniki średniogodzinne