Środa, 26 października 2016 Temp. max: 9 °C
Temp. min: 3 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1021.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Lucjan, Eweryst
Szukaj:

Najnowsze wydarzenia

Sądecka super maturzystka - Anna Kapustka - z gratulacjami od Prezydenta Nowego Sącza

Anna Kapustka, jako jedyna z Nowego Sącza i jedna z czwórki maturzystów z całej Małopolski, uzyskała średnią ze wszystkich przedmiotów egzaminu maturalnego powyżej 90 proc. Dzięki temu, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza znalazła się w gronie 25 najlepszych maturzystów w całej Polsce. Dzisiaj w ratuszu sądecka super maturzystka [ czytaj więcej ]


Wyniki wyborów do Zarządu Osiedla Falkowa

W poniedziałek (24 października) w Szkole Podstawowej nr 11 odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze osiedla Falkowa. Wzięło w nim udział 110 uprawnionych do głosowania mieszkańców.

dodano: 2016-10-24 czytaj całość


Nowe Kino-Nowy Sącz. 18 filmów rywalizuje o palmę pierwszeństwa

Za miesiąc rusza I Festiwal "Nowe Kino-Nowy Sącz", nowa impreza kulturalna w naszym mieście. O nagrodę główną festiwalu rywalizować będzie 18 filmów. Patronat honorowy nad imprezą sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak. Festiwal został także objęty patronatem przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

dodano: 2016-10-25 czytaj całość

Spotkanie z Minister Elżbietą Rafalską

Leszek Langer - dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy spotkał się z Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską. Pani Minister wizytowała w dniu 24 października Podhale i Ziemię Limanowską. Dyrektor przekazał pozdrowienia od Prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka i ponowił zaproszenie do odwiedzin w naszym mieście.

dodano: 2016-10-25 czytaj całość

Uczniowie z IX LO maszerują i śpiewają najlepiej w Polsce

Jak maszerować z piosenką na ustach? Pokazali to uczniowie klasy mundurowej z IX Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu. Sądeczaniezostali laureatami 1. nagrody w konkursie musztry i piosenki marszowej oraz prezentacji artystycznej na III Centralnym Zlocie Klas Mundurowych w Żaganiu.

dodano: 2016-10-24 czytaj całość

Nasi strzelcy na manewrach w Grajewie. Z sukcesami

W Grajewie odbyły się 7 Mundurowe Manewry "Zdobywanie Jednostki" (20 października), w których udział wzięła reprezentacja Nowego Sącza. O zwycięstwo walczyli strzelcy z ZS Strzelec OSW Jednostka Strzelecka 2006 Nowy Sącz. Walczyli skutecznie.

dodano: 2016-10-24 czytaj całość

Oldtimery na sądeckim Rynku na zakończenie sezonu 2016

W niedzielę na płycie Rynku rozpoczął się Zlot Pojazdów Zabytkowych i Unikatowych. Nietypowym samochodom przyglądał się prezydent Ryszard Nowak, który dokonał uroczystego otwarcia kończącego sezon 2016 zlotu.

dodano: 2016-10-23 czytaj całość

Chór męski Echo II 25 lat na scenie

W Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu odbyły się obchody 25-lecia męskiego chóru Echo II po dyrekcją Mariana Salamona. Powodem do świętowania było także 125 lat tradycji śpiewu męskiego na Sądecczyźnie. W obchodach uczestniczył zastępca prezydenta Jerzy Gwiżdż.

dodano: 2016-10-22 czytaj całość


Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza

„Nowy Sącz-12”; „Nowy Sącz-14”; "Nowy Sącz-25"; "Nowy Sącz-47"; "Nowy Sącz-55 (w tym zmiana planu Nowy Sącz-5 i Nowy Sącz-21)".

dodano: 2016-10-03 czytaj całość

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej” w Nowym Sączu

W nawiązaniu do postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek Miasta Nowy Sącz reprezentowanego z upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza przez Panią Annę Małek Laboratorium Architektury w Rudzie Śląskiej z dnia 11.02.2016 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. (...)

dodano: 2016-10-25 czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej” w Nowym Sączu

Prezydent Miasta Nowego Sącza, na podstawie art. 33, art. 34, art. 35, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), podaje do publicznej (...)

dodano: 2016-10-25 czytaj całość

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie przekroczenia siecią wodociągowa z rur PE Ф 160 mm koryta potoku Łącznik pod dnem w km 1+260 w rejonie ul. Nawojowskiej Nowym Sączu

Zgodnie z art.10, art.61, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016r.,poz.23), art. 127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz.469) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek „Sądeckich Wodociągów” Sp. z o.o. (...)

dodano: 2016-10-24 czytaj całość


Informacje o jakości powietrza

dodano: 2015-02-04