Czwartek, 18 października 2018 Imieniny obchodzą: Julian, Łukasz, Hanna, Ziemowit
Szukaj:

Najważniejsze wydarzenia

Ponowny pochówek Bronisława Wilhelma Pierackiego. Szczątki generała spoczęły w mauzoleum na Starym Cmentarzu

W niedzielę 14 października odbył się powtórny pogrzeb generała Bronisława Pierackiego, przedwojennego ministra spraw wewnętrznych, który zginął tragicznie zastrzelony przez ukraińskiego nacjonalistę w 1934 r. W uroczystościach, będących manifestacją patriotyzmu sądeczan, wzięły udział tłumy mieszkańców miasta. [ czytaj więcej ]


Sport

Stadion, pumptrack, tor modelarski, Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej, lodowisko, boiska sportowe...

dodano: 2018-10-17 czytaj całość

Ochrona powietrza

W ramach programu "KAWKA" wyeliminowano 625 kotłów i palenisk węglowych, zrealizowano 80 instalacji kolektorów słonecznych oraz 5 pomp ciepła.

dodano: 2018-10-17 czytaj całość


Rozstrzygnięcie XXII edycji konkursu "Nowy Sącz - Miastem Kwiatów i Zieleni"

Pani Stanisława Małek z Osiedla Wólki ma najpiękniejszy ogród – tak orzekło jury XXII edycji konkursu „Nowy Sącz – Miastem Kwiatów i Zieleni”. Nagrody i wyróżnienia wręczył laureatom w sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza zastępca prezydenta Jerzy Gwiżdż oraz dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Dorota Goławska. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka.

dodano: 2018-10-18 czytaj całość

Złoty Medal Zasługi dla prezydenta miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka

Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak otrzymał podczas ostatniej sesji Rady Miasta Złoty Medal Zasługi dla polskiego kajakarstwa. Odznaczenie wręczył wiceprezes Polskiego Związku Kajakarskiego wręczył Bogdan Popiela. Odznaczeni zostali również dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji Józef Kantor oraz Tomasz Michałowski, prezes MKS Sandecja.

dodano: 2018-10-17 czytaj całość

Prezydent miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak „Samorządowcem 20-lecia”

Prezydentowi Miasta Nowego Sącza Ryszardowi Nowakowi podczas dzisiejszej (16 października) sesji Rady Miasta Nowego Sącza, przyznano tytuł "Samorządowca 20-lecia". Tytuł oraz Honorową Statuetkę Związku Powiatów Polskich, przyznał Prezes Związku Powiatów Polskich Ludwik Węgrzyn.

dodano: 2018-10-16 czytaj całość

16 października – to Dzień Papieża Jana Pawła II. Sądeczanie pamiętają!

40. lat temu Karol Wojtyła został papieżem. Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak w związku z tą rocznicą odbył pielgrzymkę do Watykanu, a dziś złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II. Z głośnika przy fontannie na sądeckim rynku emitowane są kazania papieża – Polaka oraz pieśni religijne, w tym ulubiona przez papieża "Barka".

dodano: 2018-10-16 czytaj całość


Poszukiwanie współpracy pomiędzy Nowym Sączem, a Netiszynem na Ukrainie

Do Nowego Sącza przyjechała oficjalna delegacja z Netiszyna na Ukrainie. Przedstawicieli z zaprzyjaźnionego dla Nowego Sącza miasta przywitał zastępca prezydenta Jerzy Gwiżdż oraz Zespół Regionalny Sądeczoki. Delegacja szuka możliwości współpracy z Nowym Sączem w zakresie edukacji, kultury, medycyny, przedsiębiorczości i biznesu.

dodano: 2018-10-17 czytaj całość

Odsłonięcie pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego już 28 października

Uroczystości związane z odsłonięciem Pomnika Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu, połączone z Uroczystą Przysięgą Strzelecką, odbędą się w niedzielę, 28 października 2018 r., przy Alejach Wolności, tuż obok Miejskiego Ośrodka Kultury.

dodano: 2018-10-17 czytaj całość

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 6

12 października 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 6 w Nowym Sączu odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość zgromadziła społeczność szkoły: uczniów, nauczycieli, pracowników i gości. Wśród nich znaleźli się zastępca prezydenta miasta Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż oraz przewodnicząca Zarządu Osiedla Zabełcze Bogumiła Kałużny.

dodano: 2018-10-17 czytaj całość

Tarcze Herbowe dla Ryszarda Miłka, Wacława Jagielskiego i Stanisława Strączka

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Nowego Sącza, dwóm sądeckim malarzom - Ryszardowi Miłkowi i Wacławowi Jagielskiemu - a także naczelnikowi i I kapelmistrzowi Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej ppłk SG dr. hab. Stanisławowi Strączkowi, wręczono Tarcze Herbowe "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza".

dodano: 2018-10-16 czytaj całość


Nowa opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

dodano: 2018-04-16 czytaj całość

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

dodano: 2018-10-17 czytaj całość

DECYZJA w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji - MKS "Olimpia-Beskid"

DECYZJA w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji - MKS "Olimpia-Beskid"

dodano: 2018-10-17 czytaj całość

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko urzędnicze Wydziale Wymiaru i Księgowości Podatków w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Wymiaru i Księgowości Podatków w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

dodano: 2018-10-16 czytaj całośćInformacje o jakości powietrza

dodano: 2015-02-04


Rozklady jazdy szynobusu i autobusów

Monitoring lokalny jakości powietrza:
Wartości średnie z ostatniej godziny

PM10 [µg/m3] PM2.5 [µg/m3] indeks jakości powietrza
0-200-12bardzo dobry
21-6013-36dobry
61-10037-60umiarkowany
101-14061-84dostateczny
141-20085-120zły
> 200 > 120 bardzo zły

Stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu [μg/m³]
Zobacz wyniki średniogodzinne

Kalendarz 2018
100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości - kalendarz imprez
Szczepienia
Architektura i planowanie
Miesięcznik informacyjny Urzędu Miasta Nowego Sącza - nowe numery 2018
Rewitalizacja
System Informacji Przestrzennej Nowego Sącza
Budowa Mostu Heleńskiego
Konsultacje społeczne
NKR
Wywóz nieczystości ciekłych
dotacje-ochrona-srodowiska
Budżet obywatelski Nowego Sącza
Miejski System Powiadamiania SMS
e-PUAP
Nowosądeckie Forum Seniorów
Rezerwacje wizyt Wds.Przedsiębiorczości