Piątek, 29 kwietnia 2016 Temp. max: 12 °C
Temp. min: 5 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1020.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Katarzyna, Rita, Hugon
Szukaj:

Najnowsze wydarzenia

Ostatnie dni naboru projektów do BO Nowego Sącza na 2017 rok

Jeszcze do 29 kwietnia potrwa nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na 2017 rok. Zadania zgłaszane przez mieszkańców mogą dotyczyć imprez kulturalnych, sportowych, oświatowych, a także inwestycji, w tym remontów i wzbogacenia infrastruktury miejskiej. Projekty można składać do 29 kwietnia. Przygotowane przez mieszkańców projekty powinny mieś [ czytaj więcej ]


Gala finałowa projektu "Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość"

Zespołu Szkół Sióstr Niepokalanek im. Królowej Polski w Nowym Sączu oraz Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku zajęły pierwsze miejsce w konkursie „Pomysł kluczem do sukcesu”. Konkurs był częścią zakończonej IV edycji projektu „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”. Współorganizatorem całego projektu był Urząd Miasta Nowego Sącza.

dodano: 2016-04-29 czytaj całość

Dzien Dziecka na sportowo z Sądeckimi Wodociągami i Uczniowskim Klubem Sportowym Evan

W Dzień Dziecka 1 czerwca 2016 r. o godz. 10:00 odbędzie się organizowany przez Spółkę Sądeckie Wodociągi i Uczniowski Klub Sportowy Evan Festiwal biegowy "Woda źródłem sukcesu" pod patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

dodano: 2016-04-29 czytaj całość

2 maja Urząd Miasta Nowego Sącza będzie czynny

W poniedziałek 2 maja Urząd Miasta Nowego Sącza pracuje według normalnych godzin urzędowania. Jednocześnie w dniu 3 maja, ze względu na dzień ustawowo wolny od pracy, Urząd będzie nieczynny.

dodano: 2016-04-29 czytaj całość

Autyzm w kolorze blue. Koncert w MOK

Niebieski to kolor Miesiąca Wiedzy o Autyzmie. Dlaczego? - Bo jest kolorem solidarności z osobami dotkniętymi autyzmem – mówią opiekunowie osób autystycznych. Zwieńczeniem Miesiąca Wiedzy był koncert dzieci autystycznych z sądeckich placówek oświatowych, w którym wziął udział dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Leszek Langer.

dodano: 2016-04-28 czytaj całość

Soboty Kreatywnej Technologii w MOK w Nowym Sączu

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu proponuje kolejne, interesujące zajęcia dla dzieci i młodzieży. Soboty Kreatywnej Technologii są niesamowitą przygodą i możliwością udziału w różnorodnych zajęciach połączonych z zabawą, zarówno dla chłopców, jak i dla dziewczynek.

dodano: 2016-04-28 czytaj całość

Dzisiaj gala finałowa projektu "Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość"

Dzisiaj w auli Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University odbędzie się uroczysta gala IV edycji projektu "Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość". Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12:00. Podczas gali ogłoszone zostaną wyniki konkursu pn. "Pomysł kluczem do sukcesu" i wręczone nagród jego laureatom.

dodano: 2016-04-28 czytaj całość


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 24”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XIX/657/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 24”

dodano: 2016-03-04 czytaj całość

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie prawego wału przeciwpowodziowego w km 0+080 (odcinek k/Korala) i km 0+400 (odcinek k/Mleczarni) przez likwidację odsypiska w km 105+630 – 106+000 w korycie rzeki Dunajec” w Nowym Sączu”

W nawiązaniu do postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Trans-Konspol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grottgera 3, 33-300 Nowy Sącz z dnia 28.01.2015 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie prawego wału przeciwpowodziowego w km 0+080 (odcinek k/Korala) (...)

dodano: 2016-04-29 czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie prawego wału przeciwpowodziowego w km 0+080 (odcinek k/Korala) i km 0+400 (odcinek k/Mleczarni) przez likwidację odsypiska w km 105+630 – 106+000 w korycie rzeki Dunajec”

Prezydent Miasta Nowego Sącza, na podstawie art. 33, art. 34, art. 35, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), podaje do publicznej wiadomości następujące informac

dodano: 2016-04-29 czytaj całość

Ogłaszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem na czas nieokreślony lokali użytkowych przy ul. Batorego 81, Jagiellońska 50a. Rynek 19

Prezydent Miasta Nowego Sącza z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1 działając zgodnie z Zarządzeniem Nr 36/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Nowego Sącza (...)

dodano: 2016-04-28 czytaj całość

Ogłoszenie o ODWOŁANIU ogłoszonego na dzień 28 kwietnia 2016 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Sączu przy ul. Grottgera – działki gruntu o numerze ewidencyjnym 19/15 o powierzchni 0,1005 ha w obrębie 103, objętej KW nr NS1S/00068101/5

Prezydent Miasta Nowego Sącza z siedzibą: Nowy Sącz Rynek 1 działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) odwołuje ogłoszony na dzień 28 kwietnia 2016 r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Sączu przy (...)

dodano: 2016-04-27 czytaj całość


Informacje o jakości powietrza

dodano: 2015-02-04
Sprawozdania
z działalności prezydenta

wszystkie