Czwartek, 21 września 2017 Imieniny obchodzą: Jonasz, Mateusz, Hipolit
Szukaj:

Najnowsze wydarzenia

Poznaj listę projektów BO 2018 i weź udział w głosowaniu!

Głosowanie na zadania do Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza odbędzie się w dniach od 30 września do 7 października 2017 r. Poznaj listę projektów BO 2018! [ czytaj więcej ]


Budżet Obywatelski: 22 projekty i wykaz miejsc do głosowania

22 zadania zostaną poddane pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Dziś (4 września) w sądeckim ratuszu ogłoszona została lista zgłoszonych projektów. Na pytania dziennikarzy odpowiadał zastępca prezydenta Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż, a szczegóły przedstawili sekretarz miasta Edyta Brongiel i kierownik Referatu Informatyki UM Piotr Niezabitowski.

dodano: 2017-09-04 czytaj całość

31 wniosków złożonych w ramach BO 2018!

Znamy wyniki etapu zgłaszania wniosków do Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na rok 2018. Mieszkańcy Nowego Sącza złożyli 31 projektów, a to o 7 więcej niż w roku ubiegłym! Podczas spotkania z przedstawicielami lokalnych mediów o zakończonym, kolejnym etapie BO 2018 mówił zastępca prezydenta Wojciech Piech.

dodano: 2017-07-04 czytaj całość


Twoje auto też chce wakacji! 22 września wsiądź do komunikacji miejskiej

Już w najbliższy piątek (22 września) będziemy obchodzić Europejski Dzień Bez Samochodu. Z tej okazji Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zachęca do przesiadki z prywatnych samochodów do komunikacji zbiorowej.

dodano: 2017-09-20 czytaj całość

MPEC rozpoczęło sezon grzewczy 2017/2018

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje, że - po wpłynięciu wniosku z Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej o podanie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania - z dniem 20 września rozpoczyna sezon grzewczy 2017/2018.

dodano: 2017-09-20 czytaj całość

Nowy Sącz: modernizacja sieci wodociągowej

Dzisiaj w godzinach 8:00-15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulic: Sucharskiego, Westerplatte, Partyzantów, Batalionów Chłopskich, Samotnej, Hubala, Andersa, Teligi, Okulickiego, Barskiej (od Sucharskiego do potoku Łubinka).

dodano: 2017-09-20 czytaj całość

W Nowym Sączu rusza AMO, czyli Akademia Młodych Orłów

Podczas konferencji prasowej w siedzibie Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu odbyła się oficjalna prezentacja nowej inicjatywy dla młodych piłkarzy pn. Akademia Młodych Orłów. W spotkaniu z sądeckimi mediami wzięli udział: zastępca prezydenta Jerzy Gwiżdż, prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie Ryszard Niemiec, dyrektor Jezuickiego

dodano: 2017-09-19 czytaj całość

Realizujemy projekt „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie”

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacjiprojektu pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 10 Osi Priorytetowej, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.3Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Ope

dodano: 2017-09-19 czytaj całość

Miasto realizuje projekt podnoszenia kompetencji uczniów i nauczycieli

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacjiprojektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 10 Osi Priorytetowej, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.3Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

dodano: 2017-09-19 czytaj całość

Zbiorą 725 litrów krwi na 725 lat Nowego Sącza

Zastępca prezydenta Wojciech Piech uczestniczył w briefingu prasowym poświęconym rozpoczynającej się 2. października inicjatywie zebrania 725 litrów krwi dla osób jej potrzebujących. Jak podkreślają organizatorzy - grupa "My kochamy Nowy Sącz" to sposób na uczczenie 725 rocznicy lokacji miasta. Zdaniem zastępcy prezydenta Wojciecha Piecha zebrana w ramach te

dodano: 2017-09-19 czytaj całość

Ruszyła przebudowa skrzyżowania ulic: Barskiej, Hallera, Sucharskiego [FOTOGALERIA/VIDEO]

Zgodnie z harmonogramem rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania ulic: Barskiej, Hallera i Sucharskiego. W tym miejscu powstanie nowe rondo, które jak podkreśla prezydent Ryszard Nowak, jest przykładem kontynuacji działań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu w różnych częściach miasta.

dodano: 2017-09-18 czytaj całość


Zawiadomienie dotyczące przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod - kan do budynków w rejonie ulic Sołeckiej i Majdan w Nowym Sączu”

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017

dodano: 2017-09-20 czytaj całość

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów: miasto Nowy Sącz, obręb 118 jako działka ewidencyjna nr 422/1 - z nieruchomościami sąsiednimi

Na podstawie §.6 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz.U.2004.268.2663) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów (...)

dodano: 2017-09-20 czytaj całość

Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Nowego Sącza przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą (ul. Daszyńskiego 3)

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą: (...)

dodano: 2017-09-20 czytaj całość

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży, położonej przy ul. Tarnowskiej

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147, ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu: (...)

dodano: 2017-09-20 czytaj całośćInformacje o jakości powietrza

dodano: 2015-02-04


Budowa Mostu Heleńskiego
Miesięcznik informacyjny Urzędu Miasta Nowego Sącza - Sierpień 2017

Monitoring lokalny jakości powietrza:
Wartości średnie z ostatniej godziny

PM10 [µg/m3] PM2.5 [µg/m3] indeks jakości powietrza
0-200-12bardzo dobry
21-6013-36dobry
61-10037-60umiarkowany
101-14061-84dostateczny
141-20085-120zły
> 200 > 120 bardzo zły

Stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu [μg/m³]
Zobacz wyniki średniogodzinne

Kalendarz 2017
Aktywny Samorząd - pomoc dla studentów
Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla dzieci z Nowego Sącza
System Informacji Przestrzennej Nowego Sącza
Rewitalizacja
Wywóz nieczystości ciekłych
PRZEDSIĘBIORCA 2017 - MÓJ SPOSÓB NA BIZNES
Budżet obywatelski Nowego Sącza
Polityka społeczna
Nowosądeckie Forum Seniorów
Ankieta - Gospodarowanie odpadami komunalnymi
NKR
dotacje-ochrona-srodowiska
Rezerwacje wizyt Wds.Przedsiębiorczości
e-PUAP
Powiadamianie SMS
poreczenia kredytowe
Internet na dobry początek ...
Konsultacje społeczne
Rodzina 500+