Środa, 29 czerwca 2016 Temp. max: 28 °C
Temp. min: 15 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1017.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Piotr, Paweł, Benita
Szukaj:

Najnowsze wydarzenia

Zbliża się 73. Tour de Pologne! Czesław Lang w sądeckim ratuszu

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak gościł dzisiaj w nowosądeckim ratuszu Dyrektora Generalnego Lang Team Czesława Langa wraz z małżonką Elżbietą Lang - organizatorów 73. Tour de Pologne. [ czytaj więcej ]


Bezpieczne Wakacje 2016 – 29 czerwca

Bezpieczne Wakacje 2016 w Nowym Sączu rozkręciły się na dobre. Miejskie instytucje kultury i sportu prześcigają się w ofercie dla dzieci i młodzieży.

dodano: 2016-06-28 czytaj całość


Sukces Nowego Sącza w "Ocenie Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego w 2015 roku"

Prezydent Ryszard Nowak odebrał nagrodę za pierwsze miejsce w kategorii "Efektów polityki społecznej" oraz drugą nagrodę w głównej kategorii "Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego w 2015 roku". Analizę co roku publikuje Fundacja Sądecka wraz z Instytutem Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

dodano: 2016-06-25 czytaj całość

Obradowała Rada Rynku Pracy

W poniedziałek 27 czerwca obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy Miasta Nowego Sącza. Otwierając obrady, przewodniczący Leszek Langer przywitał wszystkich w imieniu prezydenta Ryszarda Nowaka, po czym przystąpiono do omawiania poszczególnych punktów spotkania.

dodano: 2016-06-28 czytaj całość

Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 9

Podczas zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 9 Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza Józef Klimek, w obecności Inspektor Wydziału Edukacji UrzęduMiasta Haliny Wiśniowskiej, wręczył Nagrodę Prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka odchodzącej na emeryturęDyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 Zofii Basiaga.

dodano: 2016-06-28 czytaj całość

Prezydent zaprasza Małgorzaty do ratusza

To już tradycja. Spotkanie z paniami noszącymi takie samo imię jak patronka naszego miasta, odbędzie się 3 lipca (niedziela) już po raz czwarty.

dodano: 2016-06-28 czytaj całość

Jarmark św. Małgorzaty. Będzie się działo!

W najbliższą sobotę i niedzielę nie zapomnij odwiedzić Nowego Sącza. Powód? Średniowieczny jarmark św. Małgorzaty. Na doroczną imprezę zapraszają Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak i Muzeum Okręgowe.

dodano: 2016-06-27 czytaj całość

Budżet Obywatelski 2017 – głosowanie trwa!

Od 25 czerwca głosujemy na projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na 2017 rok. Głosowanie potrwa do 2 lipca. - Tegoroczne projekty są bardzo atrakcyjne, pozwolą wzbogacić infrastrukturę miasta – przekonuje Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza Wojciech Piech.

dodano: 2016-06-27 czytaj całość


Komunikat dotyczący projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie poinformował, iż została podpisana Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.” (...)

dodano: 2016-06-28 czytaj całość

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia SN-30kV i przebudowa linii napowietrznej elektroenergetycznej średniego napięcia SN-30kV” na terenie położonym w Nowym Sączu przy ulicy Węgierskiej, na części działek nr: 75,76,77,80 i 81 w obrębie 111.”

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza (...)

dodano: 2016-06-27 czytaj całość

Obwieszczenia Prezydenta Miasta o wszczęciu i przesunięciu terminu zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 432/43 położoną w obrębie Chełmiec gm. Chełmiec

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2031) oraz w związku z art. (...)

dodano: 2016-06-27 czytaj całość

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o przesunięciu terminu zakończenia postępowań administracyjnych w sprawach ustalenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości stanowiące działki o numerach ewidencyjnych 270/2 położoną w miejscowości Bór gm. Szaflary

Na podstawie art. 36 § 1 w związku z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 23), Prezydent Miasta Nowego Sącza zawiadamia, że z uwagi na dodatkowe postępowanie wyjaśniające nie jest możliwe wydanie, w terminie wyznaczonym zawiadomieniem z dnia 3 lipca 2015 r., (...)

dodano: 2016-06-27 czytaj całość

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o przesunięciu terminu zakończenia postępowań administracyjnych w sprawach ustalenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości stanowiące działki o numerach ewidencyjnych 930/5,930/6 i 11122/4 położoną w miejscowości Ratułów gm. Czarny Dunajec

Na podstawie art. 36 § 1 w związku z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 23), Prezydent Miasta Nowego Sącza zawiadamia, że z uwagi na dodatkowe postępowanie wyjaśniające nie jest możliwe wydanie, w terminie wyznaczonym zawiadomieniem z dnia 3 lipca 2015 r., (...)

dodano: 2016-06-27 czytaj całość


Informacje o jakości powietrza

dodano: 2015-02-04